Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Mielipide

Mielipide: Maaseutukunnatkin ovat mahdollisuuksia

  • Lukijan kirjoitus
  • Alpo Hassinen
Ilomantsin Koivusuora kuvattuna kesällä 2014. Ilomantsin Koivusuora kuvattuna kesällä 2014.

Karjalainen uutisoi (14.6.) Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päättäjille pidetystä seminaarista koskien valmistelussa olevaa maakuntakaavaa. Kaavaesitykseen on merkitty yli satatuhatta hehtaaria eko1-merkinnällä olevia alueita. Pääosa alueista on maakunnan pohjois- ja itäosassa.

Uutisoinnin mukaan päättäjille oli korostettu, miten eko-alueilla saa metsääkin hoitaa entiseen malliin. Totuus on ihan muuta, kun lukee kaavaehdotusta koskevat kaavamääräykset tarkasti.

Niistä käy selvästi ilmi monet rajoitukset, jotka merkinnästä seuraa. Rakentamista rajoitetaan, maa-ainesten otto käytännössä loppuu, tienrakennus vaikeutuu ja koko alueelle tulee suunnitteluvelvoite. Luvat viipyvät ja valituksia hallinto-oikeuksiin kirjoitetaan suurella innolla. Kuka haluaa investoida, kun tietää lupien saannin vievän vuosia? Investoinnit siirtyvät muualle.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Miksi virkamiehet eivät kerro koko totuutta, johon maaseudun ihmiset taas joutuvat? Pelkällä Joensuun kaupungin rakentamisella ei Pohjois-Karjala nouse. Koko maakunta siihen tarvitaan!

Toinen uskomattomalta tuntuva merkintä kaavaluonnoksessa on Ilomantsin tilanne. Sen tuhannen kertaa on kunta ja koko maakunta viestittänyt, että Ilomantsiin suunniteltua teknisen hiilen tehdashanketta tuetaan. Olemme Ilomantsissa olleet kiitollisia kaikista näistä tuenilmauksista.

Hanke tarvitsee asianmukaiset kaavamerkinnät turpeennostoalueista. Koivusuo–Ruosmesuo-turpeennostoalue, joka on valmis turvealue hyödynnettäväksi, on asianmukaista kaavamerkintää odottava alue. Se täyttää valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset ehdot turvealueista ja niiden hyötykäytöstä.

Silti selvää TU-merkintää ei kaavaluonnoksessa näy.

Miksi maaseutukuntien kehitystä halutaan jarruttaa?

Koko Pohjois-Karjalaa hyödyttävä hanke Ilomantsissa odottaa vain ympäristölupaa. Ilomantsi on tehnyt kotiläksynsä huolella ja odotamme hyvää lopputulosta. Samalla avautuisi myös liikenneväylien kehittämiselle uusi peruste. Jätetäänkö taas kerran rajaseudun ihmiset vaille kehitysmahdollisuuksia? Eihän tämä näin voi mennä!

Maakuntahallitukselle tai paremminkin sen viisaalle enemmistölle on annettava iso kiitos, kun se palautti kaavan uuteen valmisteluun.

Maakuntakaavan pitää tukea aidosti koko maakunnan rakentamista. Myös maaseutukunnat tarvitsevat investointeja, jotka perustuvat niiden omiin vahvuuksiin.

Maakuntakaavoista päättää nykylain mukaan maakunta itse. Tämä mahdollisuus pitää käyttää hyväksi, ihan oikeasti.

Hannu Hoskonen

kansanedustaja (kesk.)

Ilomantsi