Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Mielipide

Mielipide: Rauhoitus loppumassa minkiltä ja supikoiralta

  • Lukijan kirjoitus
  • Martti Jormanainen
Supikoira on otettu haitallisten vieraslajien luetteloon. Supikoira on otettu haitallisten vieraslajien luetteloon.

Maakunta- ja sote-uudistuksen varjossa eduskunnassa ja EU:ssa tehdään paljon muitakin, muun muassa metsästykseen liittyviä päätöksiä. Kun kansanedustaja on aktiivinen ja pommittaa ministeriä kirjallisilla kysymyksillä sekä toimenpide- ja lakialoitteilla, niin aina osa menee päätöksiksi asti.

Tein eduskunnassa jo helmikuussa 2016 toimenpidealoitteen Suomeen kuulumattomien vieraspetojen pyynnin tehostamiseksi sekä vielä kesäkuussa 2017 tehostin toimenpidealoitetta kirjallisella kysymyksellä toimenpiteistä supikoiran vähentämiseksi luonnosta.

Supikoira päätettiinkin jo samana vuonna ottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä merkityksellisten, haitallisten vieraslajien luetteloon, jonka jälkeen ministeriön oli helppo tehdä oma päätös asiasta. Supikoira poistetaan riistaeläimistä ja rinnastetaan rauhoittamattomaan eläimeen helmikuusta 2019 lähtien.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Tein vielä lisäkysymyksen minkistä, koska minkki on samanlainen vierasperäinen laji Suomessa kuten supikoira. Ministeriön vastaus oli, että minkistä tehdään riskiarviointi, ja päätös minkin ottamisesta samaan luetteloon supikoiran kanssa tehtäneen jo vuoden 2019 aikana.

Molemmat rinnastuisivat siis jatkossa rauhoittamattomaan eläimeen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että minkin ja supikoiran pyydystämiseksi ja tappamiseksi ei tarvitse suorittaa metsästäjätutkintoa eikä maksaa riistanhoitomaksua. Lisäksi alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. Tämä oikeus hänellä on silloinkin, kun metsästysoikeus alueella on vuokrasopimuksella luovutettu toiselle.

Ministeriön vastauksessa tuli ilmi myös se, että tavoitteena on säilyttää minkkiä koskeva turkistarhauselinkeino Suomessa. Pidän tätäkin erittäin merkittävänä tavoitteena.

Tuleva päätös jo pelkästään supikoiran osalta on todellinen luonnonsuojeluteko, joka parantaa oleellisesti muun muassa vesilintujen elinolosuhteita lintuvesillä ja kosteikoilla.

Suomen on jatkossakin pidettävä painetta EU:n suuntaan myös hylkeiden, valkoposkihanhien, kanahaukkojen sekä merimetsojen ja suurpetojen osalta. Näissä tarvitsemme ymmärrystä ja omia, kansallisia päätöksiä.

Naakka saatiin maa- ja metsätalousvaliokunnan aloitteesta eduskunnan kevätkauden viimeisimpinä päätöksinä rauhoittamattomien lintujen joukkoon. Uskon, että siitä erityisesti maanviljelijät meitä kiittävät.

Kari Kulmala
kansanedustaja (sin.)
maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja