Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Mielipide

Mielipide: Attendo-sopimus ei velvoita Lieksaa lisämyynteihin

  • Lukijan kirjoitus
  • Sirpa Suomalainen
Aihekuva Aihekuva

Siun soten hallituksen varapuheenjohtaja ja Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Kärkkäinen kirjoitti (22.8.) Lieksan kaupungin Partalanmäen palvelukodin ja Toukolantien toimintakeskukseen liittyvästä kehittämissopimuksesta ja kiinteistökaupasta.

Kirjoitus sisältää asiavirheitä, jotka on syytä oikaista. Näin erityisesti, koska Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan oletetaan asemansa perusteella ottavan kantaa kaupungin asioihin tosiasioiden pohjalta.

Kehittämissopimukseen liittyvän option osalta Eero Kärkkäisen tulkinta on virheellinen. Optiolauseke terveyskeskuksen ja Yrjönhovin kiinteistöistä kokonaisuudessaan kuuluu: ”Attendo Oy on valmis neuvottelemaan kiinteistön ostamisesta.” Kyseinen kirjaus ei velvoita Lieksan kaupunkia millään tavalla myymään kiinteistöjä Attendo Oy:lle tai edes neuvottelemaan niiden myymisestä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Lieksan kaupunki on kiinteistökauppa-asian valmistelussa tarkastellut lieksalaisten nykyistä ja tulevaa palvelutarvetta. Palvelutarve on arvioitu siten, että Lieksassa toimivat yritykset jatkavat toimintaansa ja Siun sotella on palvelutuotantoa alueella. Olennaista monopolin syntymisen estämisessä on, että Siun sote myöntää lieksalaisille palveluseteleitä palvelutarvetta vastaavasti yrityksissä käytettäväksi.

Eero Kärkkäisen väite Lieksan kaupungin sote-kustannusten vuosittaisesta 5 prosentin kasvusta ennen Siun sotea on virheellinen. Lieksan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvu taittui 0 prosentiksi vuonna 2014, kun kaupunki lomautti koko henkilökuntansa. Toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla kustannusten kasvu saatiin vuonna 2015 pidettyä 2,5 prosentissa. Vuonna 2016 sote-kustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Vastoin Eero Kärkkäisen väitettä jokavuotisista lisämäärärahoista sote-kustannukset vuonna 2016 pysyivät alkuperäisen talousarvion mukaisina.

Siun soten ensimmäinen toimintavuosi osui ajankohtaan, jolloin kuntasektorin henkilöstökustannukset kilpailukykysopimuksesta (kiky) johtuen pienenivät merkittävästi edellisestä vuodesta. Tästä syystä Siun soten rahoitus on ollut kuntien aiempina vuosina käyttämää rahamäärää pienempi.

Jos sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat jääneet Lieksan kaupungille vuonna 2017, olisivat soten henkilöstökustannukset laskeneet noin 1 miljoonaa euroa (noin 2 prosenttia soten nettomenoista) ilman, että kaupungin olisi tarvinnut tehdä mitään toiminnan tehostamistoimenpiteitä.

Kikystä huolimatta, toisin kuin Eero Kärkkäinen kirjoituksessaan toteaa, Lieksan kaupunki esitti Siun sotelle päätettyä raamia korkeampaa rahoitusta. Vuoden 2017 talousraamin omistajaohjausneuvotteluissa Lieksan kaupunki jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan Siun soten rahoitusraamista. Tämä johtui siitä, että Lieksan kaupunki arvioi uuden organisaation ensimmäisen vuoden kustannusten muodostuvan tavallista korkeammiksi.

Lea Oravalahti-Pehkonen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kesk.)

Jarkko Määttänen

kaupunginjohtaja