Tiistai, 13.11.2018 
Ano, Kristian
Mielipide

Mielipide: Rantakylän halli, kupla vai kestävä?

  • Lukijan kirjoitus
  • Mikko Makkonen
Aihekuva Aihekuva

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli 15.8 oikaisuvaatimustamme Rantakylän ylipainehallin rakentamisesta. Lautakunta päätyi äänestyksen jälkeen siihen, ettei meillä Joensuun asukkaina ja valtuutettuina ollut oikeutta vaatimuksen tekemiseen.

Outoa! Kyse on julkiseen käyttöön tulevasta rakennuksesta, jota käyttäisivät lasten ja nuorten lisäksi myös ikäihmiset.

Päätös on erikoinen ja osoittaa, että lautakunta halusi esittelijän esitystä seuraten lakaista maton alle ne erittäin painavat turvallisuuteen liittyvät perustelut, joiden vuoksi viranhaltijan myöntämää rakennuslupaa olisi pitänyt arvioida uudelleen.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Emme vastusta kunnollisen palloiluhallin rakentamista Rantakylään. Se tarvitaan.

Perustelumme liittyvät rakennuksen turvallisuuteen ja hakemuksen puutteisiin. Luvan myöntäjän olisi tullut vaatia tarvittavat, muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset korjaukset.

Tuomme esille osan niistä puutteista, joiden perusteella luvan myöntäminen oli virhe.

1. Hakijalle myönnettiin lupa rakentaa rakennus pysyvänä, vaikka kuplahalli voidaan tosiasiassa rakentaa vain tilapäiseen käyttöön.

2. Rakennettava ylipainehalli ei täytä pysyvälle rakennukselle asetuksilla säädettyjä turvallisuus- ja energiatehokkuusmääräyksiä.

3. Hakija ei esittänyt laissa edellytettävää hyväksytyn energiatodistuksen laatijan laatimaa todistusta. Hakijan esittämää ”raporttia” ei voi pitää riittävänä selvityksenä eikä varsinkaan energiatodistusasiakirjana. Jos hakija siihen vetoaa ja kaupunki siihen nojautuu, hakemuksessa olisi tullut esittää valan tehneen kielenkääntäjän vahvistama suomenkielinen käännös. Sitä ei ollut.

4. Kuplahallissa eivät täyty rakentamista koskevat vaatimukset kestävyydestä tuuli- ja lumikuormituksessa. Näistä pitäisi olla asiantuntijan laatimat yksityiskohtaiset laskelmat. Niitä ei ollut.

5. Puutteellinen lujuuskesto muodostaa vaaran, että hallirakennelma ja sen sisällä olevat kalusteet ja koneet suurten lumikuormien ja myrskytuulten vaikutuksesta aiheuttavat hallin sortuessa vaaratilanteita sisällä oleville ihmisille.

6. Hakijan oletuksena on, että lämmitys on päällä vain 8 tuntia päivässä. Hallia on lämmitettävä talviaikaan 24 tuntia päivittäin, jotta katteelle kertyvä lumi valuisi alas. Muuten uhkana on lumikuorman kasvu ja katteen sortuminen. Energiakulutus on näin ollen ilmoitettuun nähden moninkertainen.

7. Suunnitellun hallin kate painaa 40 000–50 000 kiloa. Liitoskohdissa käytetään myös metallisia liitoksia. Joensuun alueella rakennuksen lumikuormakeston on oltava 260 kg/m2. Ylipainehallin lumikestävyys on enintään 30–40 kg/m2.

8. Hallin turvallisuus jää vain sen uskon varaan, ettei se myrskyjen tai lumikuormien vuoksi romahda hallissa olevien ihmisten päälle. Hallin katto ja muut rakenteet sortuessaan aiheuttavat vakavan hengen ja terveyden vaaran.

Tässä osa syistä, joiden vuoksi rakennuslupa olisi tullut hylätä. Kuplahallituhot ovat olleet virkamiesten ja päättäjien tiedossa, mutta niistä ei välitetty.

Karjalaisen toimittajakin nimitti valituksessa esitettyjä perusteluja ”lillukanvarsiksi” ja muutoinkin vähätteli oikaisuvaatimuksen tekoa ja tekijöitä. Toimittaja kirjoitti terävällä kynällään vahvasti asenne edellä. Itse asiaan perehtyminen oli jäänyt tekemättä. Rantakylään tulisi rakentaa kunnollinen halli kestävällä rakennustavalla kaupungin hankkeena omaan taseeseen – ei kaupungin vastuulla toisen taseeseen.

Hannes Rossi

Martti Surakka

kaupunginvaltuutetut (kesk.)

Joensuu