Keskiviikko, 17.7.2019 
Ossi, Ossian
Mielipide

Mielipide: Siun soten työvuorolistat heikentävät hyvinvointia

  • Lukijan kirjoitus
  • Juha Inkinen
Kuvituskuva Kuvituskuva

Karjalainen julkaisi artikkelin Siun soten siirtymisestä keskitettyyn työvuorosuunnitteluun tänä vuonna. Ylempien esimiesten näkemys näyttää olevan, että työvuorosuunnittelun muutoksen taustalla on ensimmäisenä tekijänä työntekijöiden hyvinvointi.

Omalla osastollamme sekä muutamassa muussa yksikössä työskentelevien kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että monen keskussairaalassa vuorotyötä tekevän työntekijän kokemus on aivan päinvastainen. Aihe on herättänyt paljon keskustelua ja ahdistusta.

Autonominen työvuorosuunnittelu, jossa työntekijät itse pääsääntöisesti suunnittelevat työvuorot, on antanut mahdollisuuden yhdistää työn ja arjen parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen on voinut mahdollisuuksien rajoissa suunnitella työvuoronsa omaan elämänrytmiin sopiviksi. Tämä on lisännyt tyytyväisyyttä työvuoroihin, lisännyt työssä jaksamista sekä helpottanut vapaa-ajan ja työn yhdistämistä – siis lisännyt työntekijöiden hyvinvointia.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Autonominen suunnittelu on antanut mahdollisuuden suunnitella elämää hieman pidemmälle.

Uuden keskitetyn suunnittelun myötä elämme työvuorosuunnittelijan määrittämässä rytmissä maksimissaan reilun neljän viikon jaksoissa. Palaamme työntekijän näkökulmasta vielä huonompaan kuin tilanne oli ennen autonomista suunnittelua, jolloin osastonhoitajat tekivät työvuorolistat ja toiveita sai tehdä enemmän kuin kolme.

Mitä tapahtuu työntekijöiden motivaatiolle, kun ensin annetaan toimiva työkalu, joka helpottaa elämää, ja sitten se otetaan pois?

Kolmivuorotyö on jo itsessään raskasta ja kuluttavaa. Mitä se on sitten, kun sen yhdistäminen muuhun elämään vaikeutuu entisestään?

Kolme toivetta kolmessa viikossa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos haluamme harrastaa jotain, jossa on sitouduttava osallistumaan tiettynä viikonpäivänä tiettyyn aikaan, ja lisäksi tarvitsisimme jonkun viikonlopun vapaaksi, eivät toiveet riitä kuin jompaankumpaan. Ei siis voi harrastaa mitään aikaan sidottua, koska tuskin pääsee kovin usein osallistumaan.

Työssä jaksamista lisäävä vapaa-ajan liikunta vähenee näin monelta, koska työvuorosuunnittelu ei välttämättä tue sitä.

Tai mitä kolme toivetta tarkoittaa yksinhuoltajan elämässä tai perheessä, jossa molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä?

Uusi keskitetty työvuorosuunnittelu ei todellakaan paranna työntekijöiden hyvinvointia, vaan toimii juuri päinvastoin.

Ymmärrämme toki taustalla olevan seikan: saadaan säästöä ja tasataan henkilöstöresursseja, kun mahdollisesti sijaisten tarve vähenee ja työntekijöitä on helpompi siirtää tarpeen mukaan yksiköstä toiseen jo listan suunnitteluvaiheessa.

Karjalaisen artikkeli antoi myös ymmärtää, että työvuorojen suunnittelu on ollut villiä ja rajatonta siten, että työntekijät ovat voineet tehdä vuorot, miten sattuu. Meillä on kuitenkin koko ajan ollut esimiesten antamat raamit, joiden mukaan vuorot on suunniteltu.

Jokaiseen vuoroon on määritetty listapohjaan tietty työntekijävahvuus, jonka mukaan  vuorot on täytetty. Koko ajan on varmistettu osaaminen ja riittävä miehitys joka vuorossa.

On väärin, että keskitettyä työvuorosuunnittelua markkinoidaan työntekijöiden hyvinvoinnilla, kun meiltä työntekijöiltä ei ole ennakkoon edes kysytty näkemystä asiasta. Tosiasiallisesti muutos heikentää työtyytyväisyyttä.

Riikka Repo

Elina Muhonen

sairaanhoitajat