play

Lukijan kirjoitus: Julkisen sektorin palveluiden ostot on tuotava avoimemmaksi, inhouse-yhtiöt julkisuuslain piiriin

Kirjoittajan mukaan nykyinen järjestelmä vie pieniltä yrityksiltä toivon saada liikevaihtoa oman lähialueen julkiselta sektorilta.

Kirjoittajan mukaan nykyinen järjestelmä vie pieniltä yrityksiltä toivon saada liikevaihtoa oman lähialueen julkiselta sektorilta.

Lukijan kirjoitus

Inhouse-yhtiöt ovat valtion, kunnan tai nykyään myös hyvinvointialueiden omistamia ja määräysvallassa olevia yhtiöitä, jotka ovat tavallisesti osakeyhtiömuotoisia. Nämä yhtiöt ovat lainsäädännöllisesti erityisasemassa, sillä niitä ei koske hankintalain mukainen kilpailutus. Kilpailutusten välttämisen mahdollistava osakkuus voi syntyä vain yhden osakkeen vaihtaessa omistajaa. Moni kunta markkinoi yritysmyönteisyydellä, mutta kuinka kunta, joka tekee hankinnat ilman kilpailutusta inhouse-yhtiön kautta voi mainostaa yrittäjämyönteisyyttään.