Sunnuntai, 29.3.2020 
Joni, Joonas, Jouni
Kolumni

Miksi ulkomaalaisten työttömyydestä pitää olla huolissaan?

  • Terhi Nevalainen

Ne tulevat ja vievät meidän työt. Naisista nyt puhumattakaan. Tätähän sitä on kuultu.

Eivätkä tule eivätkä vie. OECD:n tilastojen mukaan Suomi kuuluu 6,6 prosentin ulkomaalaisosuudellaan Euroopan vähiten kiinnostaviin maahanmuuttokohteisiin. Euroopan maista vähemmän ulkomaalaisväestöä on vain Romaniassa, Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Liettuassa.

Olemme ulkomaalaistaustaisten osuudessa kaukana myös EU-maiden keskiarvosta, joka on noin kymmenen prosenttia.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Selitys on helppo löytää. Ei ole niitä töitä, joita tulla viemään.

Vaikka ulkomaalaistaustaisten osuus on Suomessa Euroopan pienimpiä, heidän työttömyytensä on Euroopan suurimpia. Työttömien osuus ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta on Suomea suurempi OECD:n mukaan Euroopan maista vain Espanjassa ja Kreikassa.

Pohjois-Karjala sitten on omassa äärimmäisyydessään. Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on meillä Suomen pienimpiä ja heidän työttömyytensä Suomen suurimpia.

Koko kuviolle on olemassa yksi ilmeinen syy: pitkään jatkunut heikko taloustilanne ja korkea työttömyys. Kuten haastattelemani Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen (Karjalainen, tänään) toteaa, korkean työttömyyden aikana kärsivät erityisesti ne, joiden asema työmarkkinoilla on muutenkin heikoin.

Karjalaisen tänään julkaisema selvitys maahanmuuttajien työllisyydestä kertoo, että maahanmuuttajat jakautuvat karkeasti kahteen ryhmään. On ammattitaitoisia osaajia, joilla on työpaikka Suomessa valmiina. Osan heistä ei tarvitse edes opetella kieltä, jos yrityksen työkieli on englanti.

Sitten on niitä, jotka tulevat perheen perässä tai humanitaarisista syistä. Heille suomen kielen osaaminen on elinehto Suomen työmarkkinoilla pärjäämiseen. Mikäli he ovat riittävän nuoria ehtiäkseen suomalaiseen koulutusputkeen, työn saaminen todennäköistyy.

Maahanmuuttajien työllisyys- ja ammattirakenteesta näkyy, että osalle työn saaminen on erittäin vaikeaa. Maahanmuuttajien osuus vähemmän houkuttelevissa ja matalasti palkatuissa ammateissa on kasvussa. Jotakin se kertoo, että selvityksen mukaan 12 prosenttia työllisistä maahanmuuttajista on siivoustyössä.

Onko tämä ongelma, kun suomalaistaustaisiakin on työttöminä?

On. Työ on varmin keino pitää ihminen osallisena suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajalle tämä tarkoittaa lisäksi yleensä kielitaidon kehittymistä ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutumista.

Ei ole mitään syytä kannattaa kehitystä, joka pahimmillaan jättää kokonaisia maahanmuuttajaryhmiä henkisesti yhteiskunnan ulkopuolelle. Sen seuraukset on jo nähty.

Siksi ulkomaalaistaustaisten työllisyydestä ja työmarkkinoiden eriytymisestä pitää olla huolissaan - niin koko Suomessa kuin Pohjois-Karjalassa.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 5€ 5 viikkoa