Maanantai, 24.6.2019 
Juha, Janne, Jani
Pääkirjoitus

Suomalaiset valistuneita sotaharjoitustarpeesta

  • Karjalainen
Selvästi suurempi osa suomalaisista kannattaa - 43 prosenttia - kuin vastustaa - 32 prosenttia - sitä, että myös Suomi järjestää kansainvälisen suursotaharjoituksen. Miehistä tällaisen mittavan sotaharjoituksen kannattajia on enemmistö, 52 prosenttia, kun taas naisten keskuudessa kannattajien ja vastustajien osuudet ovat likipitäen samat.

Tämä asia käy ilmi Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä kyselytutkimuksesta (Karjalainen, 28.12.). Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Tulos on yllättävä siihen nähden, että suomalaiset suhtautuvat edelleen erittäin kriittisesti sotilaalliseen liittoutumiseen. Samalla kansalaiset kuitenkin hyväksyvät sen, mitä myös tällainen liittoutuminen käytännössä tarkoittaisi: yhteisiä sotilaallisia harjoituksia ja siten myös yhteistä varautumista jonkin muun tahon muodostamaan uhkaan.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Tämä kaksijakoinen ja osin ristiriitainen suhtautuminen osoittaa kansalaisten omaksuneen maamme ulkopoliittisen johdon näkemyksen. Suomi ei tavoittele Naton jäsenyyttä mutta pitää yllä mahdollisuutta sitä hakea. Tämä tarkoittaa puolustuskaluston ja käytäntöjen yhtenäistämistä sekä myös yhteisiä harjoituksia.

On oikeastaan enää turhaa väitellä siitä, onko Suomi liittoutumaton vai ei. EU-jäsenyys sisältää merkittäviä turvallisuustakeita, mutta Suomi on myös itsenäisessä puolustuspolitiikassaan tehnyt selväksi olevansa osa läntistä liittoumaa.

Viime helmikuussa hallituksen hyväksymässä puolustusselonteossa todetaan näin: ”Puolustusyhteistyö on tärkeää Suomen puolustuskyvyn ja uhkien ennaltaehkäisyn kannalta. Kansainvälinen yhteistyö Ruotsin kanssa on erityisasemassa, ja Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani.”

Tämä suhtautumistapa onkin viisasta, yhtä lailla kuin on viisasta todeta suurten sotilasharjoitustenkin olevan aika ajoin tarpeen. Vain asioita käytännössä harjoittelemalla oppii.

Suhtautumisessa suursotaharjoituksen tarpeellisuuteen näkyy selvä hallitus-oppositio-asetelma, mikä ei ole ihme asiasta tänä vuonna käydyn keskustelun jälkeen. Siinähän puolustusministerin tulkittiin sooloilleen, vaikka hän puhui aivan tavanomaisista ja tietyn väliajoin toistuvista pääsotaharjoituksista.