Keskiviikko, 12.12.2018 
Tuovi
Pääkirjoitus

Lukioita uudistetaan oikeaan suuntaan

  • Karjalainen
Pohjois-Karjalassakin on aitoa huolta pienten lukioiden tulevasta kohtalosta ja entistä suurempien lukioyksiköiden vaikutuksista nuorten tulevaisuuteen. Siihen ei tuo vastauksia viime viikolla eduskunnalle annettu esitys uudeksi lukiolaiksi. Sen sijaan paljon tulee muuttumaan lukioissa, ja ilmeisen oikeaan suuntaan, jos lukioita uudistetaan ehdotusten mukaisesti koko maassa.

Oikeasta suunnasta kertoo muun muassa se, kuinka mielissään ja tyytyväinen Lukiolaisten liitto on esityksistä. Liiton mukaan uusi laki pureutuu lukiokoulutuksen todellisiin kipukohtiin ja auttaa parantamaan niitä. Erityisen tyytyväinen liitto on siihen, että lukiolaiset ovat saamassa oikeuden erityisopetukseen ja että opinto-ohjausta vahvistetaan niin lukiolaisille kuin välivuoden viettäjillekin.

Lukiolaisten jaksaminen on eri selvitysten mukaan heikentynyt huolestuttavasti, joten tukipalvelujen vahvistaminen tulee tarpeeseen. Henkilökohtaisen tuen uskotaan vahvistavan jaksamista, lisäävän opiskelumotivaatiota ja näin näkyvän oppimistuloksissakin. Nuorten opiskelustressiä voi lieventää se, että jatkossa opiskelija voisi uusia ylioppilaskokeita aiempaa useammin. Tämä myös parantaa nuorten mahdollisuuksia hakea korkeakouluopintoihin.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Lukion ja korkeakoulujen yhteyttä lisätään. Nuori voi jo lukion aikana tutustua korkeakoulutukseen ja siihen liittyviin opintovalmiuksiin. Tärkeää on myös lisätä lukion ja työelämän yhteistyötä, kuten lakiehdotus lupaa.

Lukiolaisten liitto on mielissään siitäkin, että nuorille tulee mahdollisuus hankkia kansainvälisiä kokemuksia jo lukion aikana.

Rakenteellisesti tärkeitä uudistuksia on esimerkiksi lupa suunnitella opintokokonaisuuksia välittämättä perinteisistä oppiainerajoista. Lisäksi alueelliset ja paikalliset vahvuudet voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon opintojen suunnittelussa. Lukion oppimäärien mitoituksen perusteeksi tulevat opintopisteet nykyisten kurssimäärien sijaan.

Ylevänä tavoitteena on kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta vapaa lukion. Lukiolaisten liiton mukaan lukioiden arjessa kiusaamista suurempi ongelma on ollut se, ettei kiusaamiseen puututa. Uusi laki tarkentaa ja tähdentää koulutuksen järjestäjän vastuuta taata kaikille turvallinen opiskeluympäristö.