Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Pääkirjoitus

Ylimääräistä rahaa kelirikon korjauksiin

  • Karjalainen
Kelirikko on poikkeuksellisen paha, pahin vuosikymmeniin, ja piina jatkuu vielä viikkokausia. Tilanne on surkea koko maassa. Kelirikosta kärsivät sekä turvallinen liikkuminen että kuljetusten sujuminen.

Pahimmassa jamassa ovat syrjäseudut ja vähäliikenteiset tiet, joiden kunnossapitoa on vuosi vuodelta karsittu ja jopa laiminlyöty.

Kelirikon rankkuus ja kesto riippuvat tulevien päivien ja viikkojen säästä. Liika lämpö ja runsaat sateet olisivat myrkkyä. Ratkaisevaa on, miten nopeasti tiet ja ojat kuivuvat.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Kelirikkoteillä on painorajoituksia, ja pahimpia vauriopaikkoja yritetään korjata liki päivittäin. Usein hyöty jää lyhytaikaiseksi. Korjauksia on toistettava, ja korjausvelkaa alkaa kertyä.

Kun kelirikkotöihin on nyt käytettävä ennakoitua enemmän työtä, rahaa ja materiaaleja, niin se on pois kesän, syksyn ja ehkä ensi vuodenkin kunnossapidon resursseista. Näin ongelmat siirtyvät, kertaantuvat ja kasaantuvat.

Liikenneministeriön täytyy ymmärtää tiestön hätätilan poikkeuksellisuus. Päivittelyä toivotumpaa on myöntää nopeasti ely-keskuksille ylimääräistä lisärahoitusta tälle vuodelle kelirikkovaurioiden korjauksiin.

Lisää rahaa tarvitaan myös teiden päällystämiseen, sillä myös päällystetyt maantiet ja kadut ovat viime talven jäljiltä huonossa kunnossa. Reikiä, repeämiä ja railoja on aiempaa enemmän. Ne ovat suuri turvallisuusriski.

Lähes parituhatta autoilijaa haki viime vuonna korvausta autojen vaurioitumisesta. Arvioiden mukaan suurempi joukko jätti hakematta, kun tiedetään viranomaisten tiukka linja. Korvausta kuoppaan ajamisesta ei makseta, jos ei pystytä osoittamaan selvää laiminlyöntiä kunnossapidosta - luonnonvoimille kun ei voi mitään. Joka tapauksessa tämä kiukuttaa laajoja joukkoja.

Teiden päällystystä pitää lisätä ja laatua parantaa myös kuljetusten turvallisen sujumisen varmistamiseksi. Suomen teillä - pienillä ja suurilla - kulkee entistä suurempia ja painavampia rekkoja. Ne rapauttavat tiestöä ja edesauttavat vaurioiden syntymistä. Moneen kertaan käytettävien kierrätyspäällysteiden käyttöön liittyy samoja epäilyjä.

Metsäautoteiden tiekuntien pitää ymmärtää vastuunsa, mikä on suoraan metsänomistajien etu ja metsän arvoa nostava tekijä, kun puukauppa ja kuljetukset lisääntyvät.