Tiistai, 13.11.2018 
Ano, Kristian
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Sirkkalan suurkoulu luonteva ratkaisu

  • Karjalainen

Kehitys vie kohti suurempia peruskoulun ja lukion yksiköitä. Määrääviä tekijöitä ovat taloudellinen tehokkuus ja kustannusten hillintä.

Vaikka pieniä kouluja lakkautetaan, halutaan kunnissa pitää kiinni siitä, että lähin alakoulu on kohtuullisen matkan etäisyydellä. Tämä on erittäin tärkeä periaate, josta on pidettävä kiinni. Sen toinen puoli on, että asukasmääräänsä kasvattavissa kunnissa joudutaan rakentamaan kokonaan uusiakin kouluja kulloisenkin muuttuvan tarpeen mukaan.

Joensuun seudulla tämä koskee Joensuuta, Kontiolahtea ja Liperiä. Maalaisjärkisyyttä rajoittaa se, että kunnat eivät voi yhdessä tehdä näitä koulurakentamisen ratkaisuja yli kuntarajojen ajatellen koko seutukunnan tarpeita.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Siksi kuntapäättäjien on nähtävä oman kuntansa suuri tulevaisuuskuva mahdollisimman pitkälle kouluratkaisuista päätettäessä. Yhteinen ja yleinen etu on painava tekijä.

Tässä valossa enää valtuuston siunausta vailla oleva Joensuun eteläisten osien kouluratkaisu on järkevä ja luonteva valinta. Ratkaisu koskee kaikkiaan lähes 3 000 ala- ja yläkoululaista. Sirkkalaan syntyy suuri 600-700 oppilaan yläkoulu, jonne kootaan oppilaat Joensuun eteläisistä kaupunginosista.

Koulumatka Sirkkalaan pitenee, ja koulukuljetukset lisääntyvät. Silti ratkaisu on järkevä opetuksen järjestämisen kannalta. Siinä on järkeä etenkin kustannusten ja tilakysymysten kannalta. Muut vaihtoehdot olisivat huonompia ja kalliimpia.

Kunnat tekevät erilaisia ratkaisuja omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan. Kontiolahdelle on järkevää jakaa yläkoulu kirkonkylälle ja Kylmäojalle, vaikka kyse on samasta oppilasmäärästä, minkä Joensuu keskittää Sirkkalaan.