Tiistai, 20.11.2018 
Jalmari, Jari
Pääkirjoitus

Uutta näkemystä keskusteluun lasten hoidosta

  • Karjalainen
Kotihoidossa olevilla pikkulapsilla on enemmän kehitysvaikeuksia kuin kodin ulkopuolisessa varhaiskasvatuksessa olevilla, käy ilmi Palkansaajien tutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä (Karjalainen, 31.5.).

Tulosta voi pitää yllättävänä, mutta sen luotettavuutta ei silti ole syytä epäillä. Tutkimuksen aineistona on koko Suomen väestöä koskeva rekisteriaineisto, joten ainakaan otoksen ohuus ei tulosta selitä.

Tutkimuksen mukaan 4-5-vuotiaille kotihoidossa olleilla lapsilla on muita enemmän kognitiivisia ongelmia ja keskittymisvaikeuksia. Erot kuitenkin katoavat peruskoulun loppuun mennessä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Tutkijoiden näkemys on, että jo 1-2-vuotiaat lapset hyötyisivät kodin ulkopuolisesta varhaiskasvatuksesta. Samalla tutkimus nostaa esiin sen, että kotihoidontuki vähentää naisten työllisyyttä. Nykymallisen kotihoidon tuen saajista naisia on noin 93 prosenttia.

Tutkimus on tärkeä lisä lasten varhaiskasvatuksesta ja perhevapaauudistuksesta käytävään keskusteluun. Suomessa mahdollisuutta pienten lasten kotihoitoon on perinteisesti pidetty tärkeänä, ja kotihoito onkin meillä yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa.

Pelkästään tämän tutkimuksen pohjalta ei voi kategorisesti lähteä suosittelemaan kodin ulkopuolista varhaiskasvatusta aina kotohoitoa parempana vaihtoehtona, mutta sen antama tieto varhaiskasvatuksen hyödyistä on otettava huomioon.

Samalla on selvää, että nykyinen perhevapaajärjestelmä vaikuttaa naisten asemaan työmarkkinoilla. Keskeytetty perhevapaauudistus olisi olennaista saada käyntiin mahdollisimman pikaisesti.