Tiistai, 20.11.2018 
Jalmari, Jari
Pääkirjoitus

Kansallisen uutistoimiston tarve ei ole kadonnut

  • Karjalainen
Suomen Tietotoimisto (STT) on saamassa alle vuoden aikalisän toimintansa jatkamiselle nykymuodossaan, sillä maan hallitus ehdottaa lisäbudjettiesityksessään 1,5 miljoonan euron kertaluontoista tukea uutistoimintojen turvaamiseen murrosvaiheessa (Karjalainen, 30.5.).

Valtiontuen ehtona on suunnitelma yhtiön talouden vakauttamisesta. Lisäksi ehtona on esitys siitä, kuinka uutistoimistotoiminnalla voidaan hyödyttää laajasti suomalaista mediakenttää muun muassa robotiikkaa ja keinoälyä kehittämällä.

Tällä kertaluontoisella tuella STT saa taloutensa tasapainoon ainoastaan täksi vuodeksi, ja ilman tätä ratkaisua STT:ssä valmistauduttaisiin jo koko sen toiminnan alasajoon. Sopiikin toivoa, että tämä ratkaisu paitsi antaa STT:lle aikaa sopeuttaa toimintaansa kysyntää vastaavaksi myös synnyttää keskustelua siitä, olisiko valtion syytä tukea jatkossa pysyvällä tavalla kansallista tietotoimistoa.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Valtion tuki tietotoimistolle ei olisi millään tavalla ennenkuulumatonta - muttei toki median riippumattomuuden näkökulmasta täysin ongelmatontakaan. Sille löytyisi kuitenkin perusteita, kun samalla STT muutettaisiin voittoa tuottamattomaksi yhtiöksi. Tukeehan valtio kaupallista MTV 3:akin, eikä tuen tarvitsisi olla kuin murusia Yle-veron tuotosta.

STT:llä on merkittävä rooli median moniarvoisuuden, uutistarjonnan kattavan laajuuden sekä ylipäänsä laadukkaan journalismin takaajana. Ilman sitä valtakunnallinen sekä ulkomaan tapahtumien uutisointi jäisi paljolti Ylen varaan. STT on myös Suomen ikkuna ulospäin välittäessään uutisia Suomesta ulkomaille, eli sillä on tällä tavoin myös sellainen merkittävä kansallinen merkitys, että pysyväkin valtiontuki olisi perusteltua.

Toivottavasti tuleviin hallitusneuvotteluihin osallistuvissa puolueissa ymmärretään tämä STT:n arvo ja valtion osallisuus STT:n toiminnan turvaamiseen otetaan silloin vielä uudelleen esille ratkaistavaksi. Ilman tällaista pidempiaikaista ratkaisua STT tulee ensi vuodesta alkaen ajamaan toimintaansa alas keskittyen todennäköisesti jatkossa vain lyhyisiin sähkeuutisiin ja ympärivuorokautiseen mutta suppeaan uutispäivystykseen. Toisaalta tämä supistaminen tarjoaa mahdollisuuden sille, että koko suomalainen media voi jälleen olla sen asiakkaina.