Tiistai, 20.11.2018 
Jalmari, Jari
Pääkirjoitus

Usko Euroopan unioniin viriää uudelleen

  • Karjalainen
Eurooppalaisten henkinen sitoutuminen EU:hun on lisääntynyt, kertoo tuore eurobarometri. Peräti 70 prosenttia kaikista EU-maiden asukkaista kokee itsensä EU-kansalaisiksi.

Tilanne on nyt ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen se, että EU-kansalaisiksi itsensä kokevat ovat enemmistönä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Jopa brexitinsä kanssa kamppailevista briteistä 57 prosenttia mieltää itsensä EU-kansalaisiksi.

Brexit-hankkeen vastareaktiona voinee pitää sitä, että brittien naapurissa Irlannissa EU-henkisyys on koko Euroopan toiseksi korkeimmalla tasolla heti Luxemburgin jälkeen. Peräti 85 prosenttia irlantilaisista mieltää itsensä EU-kansalaisiksi.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Myös Suomi kuuluu Euroopan EU-henkisimpiin maihin. Suomalaisista 79 prosenttia kokee olevansa EU-kansalaisia. Osuus on suunnilleen sama kuin Tanskassa. Ruotsalaisista EU-kansalaisia kokee olevansa 76 prosenttia.

Myös muilla mittareilla arvioiden eurooppalaisten luottamus EU:hun on lujittumaan päin. 58 prosenttia EU-maiden kansalaisista on optimistisia EU:n tulevaisuuden suhteen. Luku on korkein kolmeen vuoteen.

Luotettavana EU:ta pitää 42 prosenttia EU-kansalaisista. Tulos on paras sitten vuoden 2010.

Suomalaiset luottavat EU:hun jopa enemmän kuin omaan hallitukseensa. Suomen eduskuntaan luottaa barometrin mukaan 57 prosenttia suomalaisista, EU:hun 53 ja hallitukseen 47 prosenttia väestöstä.

Kaikkiaan eurobarometrin tulokset kertovat, vaikkakin maltillisesti, EU:n uudesta vakautumisesta. Britannian pitkittynyt brexit-tuskailu on jo osoittanut sen, että EU-ero ei ole millekään maalle helppo, eivätkä sen seuraukset välttämättä ole sitä mitä odotettiin.

Muiden EU-maiden kansalaiset näyttävät nyt vakuuttuneen myös siitä, että yhden isonkaan jäsenmaan lähtö ei riitä turmelemaan yhteiseurooppalaista projektia. Muutoin on mahdotonta tulkita sitä, että enemmistö EU-kansalaisista ilmoittaa uskovansa EU:n jatkuvuuteen.

Ne kaksi asiaa, joita kansalaiset pitävät EU:n suurimpina saavutuksina, ovat barometristä toiseen pysyneet samoina. Ne ovat ihmisten, tuotteiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus ja Euroopassa saavutettu rauha. Näiden asioiden tärkeys kannattaakin pitää mielessä.