Tulosta tämä sivu
Pääkirjoitus

Riittävätkö mitkään sote-korjaukset oppositiolle?

Hallituksen esittämät korjaukset sote-uudistuksesta julkistettiin kokonaisuudessaan eilisaamuna, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti asiasta julkisen kuulemisen. Ehdotustensa pääkohdista hallitus kertoi jo edellispäivänä.

Hallituksen aikeissa on viivästyttää soten valinnanvapautta vuodella. Kaikki sote-keskukset aloittaisivat toimintansa vuoden 2022 alussa, mutta maakunnille annettaisiin mahdollisuus aloittaa jo aikaisemmin, jo vuoden 2020 alusta, tai erillisestä hakemuksesta ja perustelluista syistä myös vuotta myöhemmin eli vuoden 2023 alusta alkaen.

Lakiesitystä ei tarvitse notifioida EU:ssa, toistaa hallitus vakaan kantansa myös korjausesityksessään. Alivaltiosihteeri Päivi Nergin mukaan yksikään jäsenmaa ei ole hakenut tällaista ennakkovahvistusta, koska EU:ssa sote-järjestelmät kuuluvat kansallisen päätöksenteon piiriin.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Kolmas keskeisin muutos on se, että valtio voisi myöntää lisärahaa maakunnille, mikäli ne eivät selviäisi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta itse. Lisäksi hallitus on rakentanut mekanismin, jolla maakuntien kokonaisrahoitusta korotettaisiin, jos rahoituksen taso todettaisiin riittämättömäksi riittävän useassa maakunnassa tai yhteenlasketulta asukasluvultaan riittävän suuressa osassa maata.

Hallituspuolueet näyttävät koonneen rivinsä ja ovat yksimielisinä uudistuksen takana. Myös ehdotetut korjaukset ovat hyviä ja perusteltuja. On mielenkiintoista nähdä, tyydyttävätkö ne eduskuntaa ja pyrkiikö oppositio edelleen jarruttamaan uudistuksen etenemistä.

Ainakaan vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon ensikommentit eivät lupaa hyvää uudistuksen etenemisen kannalta. Aallon mukaan suurin ongelma on markkinamalli, eli vihreät tuomitsevat koko kaavaillun valinnanvapauden, vaikka hallitus vakuuttaa, että valinnanvapauden toimeenpanovalmiutta on selvitetty kyselyllä kaikilta maakunnilta ja ne jokainen ovat halukkaita ja suurin osa myös annetussa aikataulussa valmiita valinnanvapauden toteuttamiseen.

Jos hallitus onkin asiassa yhteneväinen, vaikuttaa sitä olevan vastustuksessaan myös oppositio. Vihreiden kanta kertoo, että se laskee paljon jo SDP:n johdolla koottavan seuraavan hallituksen varaan sekä siihen mukaan pääsemiseen.