Torstai, 15.11.2018 
Janika, Janita
Pääkirjoitus

Nuorilla terve asenne töihin ja työelämään

  • Karjalainen

Suomalaisia nuoria on parjattu laiskoiksi ja jopa työntekoa vieroksuviksi. Näin luotu mielikuva on väärä.

Työllä on suuri merkitys nuorille, ja nuoret luottavat, että oma paikka löytyy työelämässä. Tämä ilmenee Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 11 335 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa (STT, 19.7.). Tutkimuksen teetti Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Tosin joka neljäs 13-16-vuotias on epävarma omasta työllistymisestään, kertoo Lasten ja nuorten säätiön sekä ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon keväällä yli kolmelletuhannelle yläkoululaiselle teettämä kysely. Kuitenkin joka neljäs uskoo töitä löytyvän etenkin terveydenhuollosta ja joka viides teknologia- ja sosiaalialoilta.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Se ei yllätä, että puolet kyselyyn vastanneista nuorista ei vielä oikein tiedä, mitä töitä haluavat tehdä tulevaisuudessa. Teini-ikäiset nuoretkin ymmärtävät työelämän murroksen ja ammattien muuttumisen. Yli puolet nuorista arvioi suuren osan nykytöistä katoavan. Tekoäly tulee ja korvaa ihmisen rutiinitöissä. Kuitenkin kaksi kolmesta nuoresta tekisi mieluummin töitä ihmisten kanssa.

Toinenkin työelämän vahva perinne näyttää säilyvän - sukupuolittuminen. Tulevaisuudessakin tytöt haluavat hoiva-alan töihin, pojat teknologian aloille.

Näiden tutkimusten valossa nuoret ymmärtävät koulutuksen suuren merkityksen pääsylle kiinni työelämään. Työstä saatava palkka huolettaa tasaisesti kaikkia nuorten ikäluokkia. Muuten suhtautumisessa löytyy eroja sen perusteella, millaisen opintopolun nuoret ovat valinneet. Moni nuori menee lukioon siksi, jotta voi siirtää ammatinvalintaa eteenpäin muutamalla vuodella. Lisäksi vielä välivuoden pitäminen on yleistynyt valkolakin saamisen jälkeen. Vaihtoehtojen runsaus vaikeuttaa valintoja ja täsmäsuuntausta.

Ammattiin opiskelevilla on selvemmät sävelet. Näistä nuorista 90 prosenttia aikoo hakea töitä heti valmistumisen jälkeen, ja lisäksi puolet suunnittelee jatkavansa opintoja ammattikorkeakoulussa. Kumpikin seikka kertoo terveestä kunnianhimosta ja asenteesta.

Ammattia opiskelevien nuorten suurin huolenaihe on yleinen työpaikkojen puute siinä vaiheessa, kun he ovat astumassa työelämään. Lukiolaisia puolestaan huolettaa enemmän töihin pääsemisen vaikeudet.