Torstai, 15.11.2018 
Janika, Janita
Pääkirjoitus

Perhepoliittisia uudistuksia tarvitaan

  • Karjalainen
Kokoomus kannattaa maksuttoman esiopetuksen laajentamista viisivuotiaisiin, kertoi puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo puolueensa ministeriryhmän kesäkokouksessa Joensuussa (Karjalainen, 14.8.).

Orpo nosti Joensuussa pitämässään puheessa esille myös perhevapaauudistuksen, joka hänen mukaansa kariutui näkemyseroihin nykyisessä hallituksessa. Orpo vaati uudistuksen toteuttamista seuraavalla hallituskaudella.

Kokoomuksen näkemyksen mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentaminen kaksivuotiseksi olisi tehokkaimpia lasten tulevaisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Puolue ajaa myös kunnallista harrastustakuuta. Takuun avulla jokaiselle lapselle järjestettäisiin mahdollisuus ainakin johonkin harrastukseen.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Vahvat perhepoliittiset avaukset eivät tule yllätyksenä. Jo tänä syksynä Suomessa on alkanut kaksivuotisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu, jonka piirissä on 20 prosenttia viisivuotiaiden ikäluokasta. Pohjois-Karjalasta kokeilussa ovat mukana Kitee ja Liperi.

Kokoomus perustelee näkemyksiään mahdollisuuksien tasa-arvoistamisella. Näkökohta on tärkeä nyky-Suomessa, jossa eriarvoistuminen on jo ylisukupolvistunut. On niitä perheitä, joissa lapsille kyetään tarjoamaan näköaloja ja mahdollisuuksia, ja toisaalta perheitä, joissa näköalat ovat kadonneet jo kauan sitten.

Tutkimusten mukaan varhaiskasvatus on yksi parhaita keinoja kehityksen katkaisemiseksi. Lasten osallisuutta yhteiskunnassa on tuettava mahdollisimman varhain. Näin tuetaan tehokkaimmin juuri niitä lapsia, joiden perheiden mahdollisuudet ovat heikoimmat.

Unohtaa ei sovi perhevapaauudistusta, joka tasa-arvoistaisi suomalaista yhteiskuntaa ja vanhemmuutta toisesta näkökulmasta.

Ristiriitaisen särön kokoomuksen sinänsä kannatettaviin perhepoliittisiin tavoitteisiin antaa se, että puolue on ollut mukana hallituksessa, joka rajasi subjektiivista perhepäiväoikeutta.

Päivähoito-oikeuden subjektiivisuutta on perusteltu nimenomaan samoilla perusteilla kuin millä kokoomus nyt ajaa omia tavoitteitaan: sillä, että se tasaa taustoista johtuvaa eriarvoistumista ja edistää siten kaikkien lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa.