Tulosta tämä sivu
Pääkirjoitus

Laajan valitusoikeuden seurauksia pohdittava

Kansalaisten laaja oikeus valittaa kuntien kaavapäätöksistä on oikeusvaltion pyhä periaate, josta ei saa tinkiä. Tätä mieltä on syyskuun alussa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidenttinä aloittanut Kari Kuusiniemi (Karjalainen, 31.8.).

Kuusiniemen mukaan nykyinen laaja valitusoikeus estää korruptiota kaava-asioissa. Tässä juridisessa näkökulmassa Kuusiniemi on tietenkin oikeassa. Kaavoituksella ratkaistaan hankkeita, joilla on usein suuria taloudellisia merkityksiä ja vaikutuksia, olipa kyse julkisesta tai yksityisellä rahalla tehtävästä rakentamisesta.

Laaja valitusoikeus takaa kaikille kuntalaisille mahdollisuuden varmistaa, että tehdyt päätökset ovat lainmukaisia.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Juridinen näkökulma on tärkeä mutta ei ainoa. Demokratiaan kuuluvan valitusoikeuden seurauksia on pohdittava ja järjestelmää selkeytettävä, muutettava, jos sille todetaan aidosti tarvetta.

Ongelma ovat niin sanotut turhat valitukset, jotka hidastavat kaavapäätösten käsittelyä ja lainvoimaiseksi tulemista, jolloin rakennus- ja yrityshankkeet viivästyvät. Viivästyminen merkitsee myös rakentamisen kallistumista, mikä voi rankaista kohtuuttomasti rakennuttajaa. Erityisen harmillisia ovat pelkästään jarrutusmielessä tehdyt valitukset.

Valituksia tehdään myös tietämättä ja tuntematta valituskelpoisuuden perusteita. Valittajan mielipide, että kaavapäätös on väärä tai huono, ei riitä perusteeksi. Kaavoitus on niin hidasta, että turhaksi osoittautuva valittaminen on tuomittavaa. Asiallisin perustein tehty valitus, ja vaikka se oikeudessa hylätäänkin, ei ole turhaa eikä tarpeetonta. Se testaa päätöksen lainmukaisuutta kaikista näkökulmista.

Hallitus kaavaili aiemmin, että kunnan jäsenten vapaa oikeus valittaa pitäisi poistaa ja rajata valitusoikeus tiukasti vain asianosaisia koskevaksi. Raju ehdotus sai ankaraa kritiikkiä, ja osin siksi hallitus luopui siitä. Silti on syytä jatkaa keskustelua valitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja mahdollisen vahingonkorvausmallin luomiseksi hillitsemään valitusten tehtailua.

Kuusiniemi pitää tärkeänä, että myös eri viranomaisilla säilyy jatkossakin oikeus valittaa esimerkiksi ympäristökysymyksistä sen jälkeenkin, jos maakuntauudistus keskittää viranomaisyksiköitä nykyistä harvemmiksi.