Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Pääkirjoitus

Maahanmuuttajien yrittäjyys voimavara

  • Karjalainen

Yrittäjyys elää Suomessa maahanmuuttajien keskuudessa kantaväestöä vahvempana. Vuonna 2009 kaikista yrittäjävetoisista yrityksistä ulkomaalaistaustaisia oli neljä prosenttia, kun ulkomaalaisia oli väestöstä samaan aikaan noin kolme prosenttia.

Syitä yrittäjyyden kiinnostavuuteen voi olla monia. Jo pelkästään toiseen maahan muutto kertoo henkilön aktiivisuudesta ja riskinottokyvystä, joita myös yrittäjyydessä tarvitaan. Monet etniset yrittäjät tulevat lisäksi kulttuureista, joissa pienyrittäjyys on yleistä. Monelle maahanmuuttajalle yrittäjyys voi olla myös nopein keino työllistää itsensä.

Pohjois-Karjalassa käynnissä olevan vilkkaan maahanmuuttokeskustelun keskellä on hyvä muistaa se tärkeä taloudellinen potentiaali, joka maahanmuuttajissa on väestöltään vanhenevan maakunnan tulevaisuuden rakentamisessa. Varsinkin naisyrittäjyys on vahvassa nousussa. Maakunnan maahanmuuttajataustaisista yrittäjistä lähes puolet on naisia (Karjalainen, 8.12.).

Yrittäminen on se keino, jolla voidaan aidosti luoda uutta jakamista yhteiskuntaan. Siksi maahanmuuttajien aktiivisuus yrittäjinä on positiivista kehitystä, jota kantaväestön yrittäjien ohella on syytä kaikin keinoin tukea.