Torstai, 15.11.2018 
Janika, Janita
Pääkirjoitus

Eläkeiän nosto otettava vielä esityslistalle

  • Karjalainen

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää (sd.) torjuu yksiselitteisesti vanhuuseläkkeen ikärajan nostamisen nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen (Karjalainen, 8.12.). ”Toinen päähallituspuolue on päättänyt, ettei nosteta. Työmarkkinajärjestöillä ei ole mitään syytä lähteä toimimaan hallituksen tahtoa vastaan”, Mäenpää perustelee.
Tähän on siis tultu: kun eduskuntavaalikampanjassaan SDP päätti ryhtyä vastustamaan eläköitymisiän nostamista sillä perusteella, että se ei sovi ammattiyhdistysliikkeelle, niin nyt puolestaan ay-liike vastustaa asiaa ollakseen lojaali SDP:lle.
Jyrki Kataisen (kok.) kuuden puolueen hallitus ei ole suinkaan sitoutunut siihen, ettei tällä hallituskaudella voitaisi asiaan kajota. Hallitus päinvastoin edellyttää ohjelmassaan, että on löydettävä yhteisymmärrys työurien pidentämiseksi. Samalla hallitus heittää pallon työmarkkinajärjestöille todetessaan, että ne ovat sitoutuneet neuvottelemaan ja toteuttamaan tarpeelliset toimet tavoitteen saavuttamiseksi.
Tässä asiassa maan hallitus vannoo yhtäältä kolmikantayhteistyön nimiin, mutta samalla se kirittää ratkaisun saavuttamista. Hallitus näet korostaa valmistelevansa työlainsäädäntöön, työelämän kehittämiseen ja työelämän sosiaalivakuutukseen liittyvät linjaukset ja lainsäädäntömuutosesitykset ”yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa”, mutta se myös tähdentää toimia kohdistettavan työuran alkuosaan, keskelle ja loppupäähän.
Kolme vuotta sitten valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen kesken sovittiin yhteiseksi tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä suomalaisten keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän pitäisi nousta 62,4 vuoteen, kun viime vuonna tämä ikä oli 60,4 vuotta. Eläkeikäodote on viime vuosina hivenen noussut, vaikka ikärajaan ei ole kajottukaan. Ilmeisesti keskustelu työurien pidentämisen tarpeesta on jo sinällään jonkin verran tepsinyt.
Suomi on kuitenkin jäämässä jälkijunaan, kun Tanska, Saksa ja Espanja ovat päättäneet nostaa eläkeikää asteittain 67 vuoteen ja Englanti 68 vuoteen. 63 vuotta alkaa näin ollen olla kansainvälisessä vertailussa huomattavan alhainen eläkeikäraja.
Turhaan periaatteelliseksi kinasteluksi muuttunutta asiaa pitää koettaa avata uudelleen.
Jos kattavan tuloratkaisun rinnalla tässäkin asiassa kyettäisiin kolmikantaisesti tekemään Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja, EU:n talouskriisin vaikutukset Suomeen saattaisivat jäädä hyvin vähäisiksi.