Maanantai, 23.9.2019 
Minja, Miisa, Mielikki
Pääkirjoitus

Ruotsin malli harkintaan ympäristörötöksissä

  • Karjalainen
Puhtaan ja turvallisen ympäristön merkitys kasvaa. Yksi osa sitä on yleinen roskaamisen vähentäminen sekä ympäristörikosten estäminen ja paljastaminen.

Uutissuomalaisen selvityksen mukaan syyttäjän harkintaan saatetut tapaukset lisääntyivät selvästi Suomessa viime vuonna (Karjalainen, 10.6.). Vuonna 2017 tapauksia oli 79 ja viime vuonna 91. Viisi vuotta sitten syyteharkintaan tuli vain viitisenkymmentä epäilyä ympäristön turmelemisesta. Törkeiksi luokiteltuja tekoja on paljastettu melko vähän, mutta niiden määrä on kasvanut merkittävästi parissa kolmessa vuodessa.

Myönteistä kehitystä selittää monta tekijää. Niistä tärkein on ihmisten valveutuneisuuden lisääntyminen. Arveluttavista tapauksista ilmoitetaan viranomaisille herkemmin. Myös viranomaistoiminta on astunut askelen kohti tätä päivää.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Suomessa viranomaisilla on harkintavaltaa yrittää saada asioita kuntoon hallinnollisilla päätöksillä, määräyksillä ja uhkasakoilla. Aina sellaiset eivät kuitenkaan tehoa. Nyttemmin syyttäjälaitos kehottaa ympäristöviranomaisia tekemään rikosilmoituksia etenkin silloin, kun kyse on toistuvasta ja piittaamattomasta menettelystä.

Vieläkin pitemmälle voisi mennä. Suomeen olisi syytä harkita Ruotsin mallia. Ruotsissa ympäristöviranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa poliisille kaikki havaitsemansa ja epäilemänsä laittomuudet.

Ympäristörötöstely on piilorikollisuutta. Erilaisia vaarallisiakin jätteitä yritetään piilottaa maastoon tai vesistöihin. Muutamia tapauksia on paljastunut, kun erilaisia jätteitä tai luvatonta romua on yritetty viedä Suomesta ulkomaille. Jotta ympäristörikoksia voidaan tutkia ja estää, pitää poliisiresursseja ja kansainvälistä yhteistyötä lisätä. Nyt Suomen poliisi ei itse pysty etsimään tapauksia vaan tutkii vain viranomaisvalvonnan ja kansalaisten ilmoitusten paljastamia rötöksiä.

Romurikkaita tontteja näkee kylillä ja joskus taajamissakin. Tätä selitetään ajattelemattomuudella ja jopa perinteellä. Autonraadot ja vanhat koneet on totuttu säilömään pois silmistä pihan perille.

Sukupolvet vaihtuvat ja asenteet muuttuvat. Jätteiden ja romujen keräily on parantunut paljon. Yhteisvastuullista tekemistä ja talkoohenkeä tarvitaan tässäkin.