Maanantai, 1.3.2021 
Alpo, Alpi, Alvi
Pääkirjoitus

Uraanin talteenottoluvassa myös valitus on tarpeen

  • Karjalainen
Kaivosyhtiö Terrafame Sotkamossa sai uraanin talteenottoluvan torstaina valtioneuvostolta. Uraanin talteenotto olemassa olevasta kaivoksesta ja joka tapauksessa kaivettavasta kiviaineksesta on järkevää sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti. Myös tiukasta linjastaan tunnettu Säteilyturvakeskus STUK on puoltanut lupaa.

Terrafamen prosessissa uraani liukenee muiden metallien tapaan tuotantoliuokseen. Noin kaksi kolmasosaa liukenevasta uraanista palautuu toisen vaiheen bioliuotuskasaan ja noin yksi kolmasosa jää prosessisakka-altaille. Uraani on käytännössä ollut jätettä. Jatkossa tämä uraani otetaan talteen ja viedään jatkojalostetavaksi valvotuissa olosuhteissa ulkomaille. Vienti vaatii luvat ulkoministeriöltä ja Euratomilta. Luvituksella varmistetaan, ettei uraani päädy ydinasekäyttöön.

Uraanista tehdään polttoainetta ydinvoimaloihin. Terrafamen arvion mukaan uraania kertyy kaivokselta yhden ydinreaktorin vuosittain tarvitsema määrä. Uraanille on myös kysyntää, koska ilmastosyistä hiilivoimaloita ajetaan alas, ja korvaavaa energiaa tuotetaan uusiutuvan lisäksi myös ydinvoimalla.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Valtioneuvoston päätöksen myötä Suomesta tulee Euroopan ainoa uraanintuottajamaa (Yle, 6.2.).

Terrafamessa on jo varauduttu siihen, että päätöksestä tullaan valittamaan. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin mukaan lupa on ydinenergialain vastainen, sillä laki edellyttää ympäristövaikutusten arvioita koko uraanin tuotantoketjulle. On hyvä, että mahdollisen valituksen kautta uraanin talteenottolupa syynätään vielä perusteellisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta viime aikoina on tullut merkittäviä ympäristöpäätöksiä.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi