Sunnuntai, 18.11.2018 
Tenho
Pääkirjoitus

Kuntaliitosten oltava avoimia prosesseja

  • Karjalainen

 

Pohjois-Karjalassa on meneillään kahdet kuntaliitosneuvottelut, Nurmeksen ja Valtimon kesken sekä Kiteen ja Kesälahden kesken. Maakunnan pohjoisosassa kuntaliitosta hoidetaan kiireisellä aikataululla julkisuudelta ja kuntalaisilta piilossa (Karjalainen, 17.2.).
Valtimon ja Nurmeksen päättäjät saivat kuntaliitoksen selvitysraportin ja ensimmäisen luonnoksen kuntaliitossopimuksesta tällä viikolla. Sitä ei kuitenkaan haluta julkistaa vaan hioa eri poliittisten ryhmien kesken suljettujen ovien takana. Päättäjät haluavat suojella kuntaliitoksen etenemistä tiedotussululla.
Kuntalaistilaisuudet kuntaliitossuunnitelmista järjestetään Valtimolla ja Nurmeksessa ensi viikolla, mutta kuntalaisille liitossuunnitelman yksityiskohtia ei aiota paljastaa ennen tilaisuuksia. Se on raskasta kuntalaisten aliarviointia; kuntalaisten odotetaan saapuvan kuin alamaisten kuunaan kuulemaan päättäjien suunnitelmista, mutta ilman valmiiksi mietittyjä kiperiä kysymyksiä. Kysymykset on sitten häthätää keksittävä kuulemansa perusteella.
Ei ihme, jos kuntaliitokset herättävät vastusta. Niukka tiedotuslinja takaa vastustuksen, olipa lopputulos hyväksi tai pahaksi. Niukka tiedotuslinja saa myös huhumyllyn pyörimään, eikä se ainakaan lisää kuntalaisten luottamusta päättäjiä kohtaan.
Maakunnan eteläosassa kuntaliitosta valmistellaan pohjoisosaakin kiireisemmällä aikataululla mutta huomattavasti avoimemmissa tunnelmissa, ja parhaillaan on käynnissä kuntaliitokseen liittyvä mielipidekysely kuntalaisille niin verkossa kuin myös kunnantalolla Kesälahdella. Toivottavasti kuntalaiset aktiivisesti ilmaisevat mielipiteensä liitossuunnitelmiin.
Kuntaliitosten suunnittelussa avoimuus kuntalaisten suuntaan korostuu. Kuntalaisilla on oikeus tietää, miten kuntaliitos vaikuttaa lähipalveluihin kuten päivähoitoon, kouluihin ja terveydenhuoltoon. Kuntalaisilla on niin ikään oikeus tietää, miten heidän äänensä tulee kuuluviin entistä suuremmassa kunnassa. Kuntalaisilla on myös oikeus tietää, miten kuntabyrokratia järjestetään liitoksen jälkeen ja missä hoidetaan vaikkapa rakennuslupa-asiat.
Kaikkein eniten kysymyksiä herättävät ne kaikkein arkipäiväisimmät asiat eivätkä suinkaan esimerkiksi poliittisin perustein jaettavat luottamusmiespaikat. Se kuntaliitoksia pohtivien päättäjien on hyvä muistaa.