Lauantai, 25.11.2017 
Kaija, Kaisa, Katri
Pääkirjoitus

Noljakan puukerrostalot tärkeä päänavaus

  • Karjalainen

 

Hätkähdyttävä oli Karjalaisessa (22.3.) julkaistu uutinen opiskelijoille Joensuun Noljakkaan rakennettavista puukerrostaloista. Puukerrostalon rakentaminen sinällään on jo Suomessa uutinen, mutta suomuja silmiltä pudottanut asia oli jutussa ilmennyt taloelementtien hankintatie.
Ristiinliimattuihin puulevyihin perustuvat seinäelementit (CLT-elementit) ovat itävaltalaista kuusta, ja ne tulevat Noljakkaan Itävallassa olevalta tehtaalta.
Suomessa ei ole tällaiselle tuotannolle kysyntää, joten täällä ei ole valmistustakaan. Hankinnat on näin pakko suunnata ulkomaille.
Voisiko enää konkreettisemmin nähdä kerrostalojen ja julkisten tilojen alennustilan suomalaisessa puurakentamisessa.
On suoranainen häpeä, että maailman metsäisin maa Suomi on käytännössä lähes täysin unohtanut puurakentamisen mahdollisuudet pientaloa suuremmassa mittakaavassa.
Tosin aivan viime vuosina on alalla tapahtunut heräämistä, mistä Joensuusta löytyy kaksi hyvää esimerkkiä: Joensuun areena ja Metlan toimitalo.
Paljon on kuitenkin tehtävää, jotta 1960-luvulta alkaen voimalla rynninyt betonielementtirakentaminen saisi puurakentamisesta edes jonkinlaista vastusta.
Itävaltalaisista elementeistään huolimatta Noljakkaan opiskelijoille rakennettavat puukerrostalot ovat tärkeä päänavaus. Parhaassa tapauksessa tästä voi lähteä tie, jonka päässä nähdään Penttilän alueelle rakennettava puukerrostaloalue.
Suomi lähtee puurakentamiseen moneen muuhun maahan verrattuna melkoiselta takamatkalta. Suomessa on tavoitteeksi asetettu kasvattaa puukerrostalojen osuus kymmeneen prosenttiin. Ruotsissa mennään jo nyt 20 prosentin tasolla. Yllättäen monessa muussakin Euroopan maassa ollaan Suomea huomattavasti pidemmällä.
Suhtautuminen puurakentamiseen on Suomessakin kuitenkin muuttumassa. Puurakentamista puoltavat puheet ovat lisääntyneet, alaa opiskellaan ja kirjallisuuttakin tulee koko ajan lisää. Puutalojen toimiminen hiilinieluina on hyvä ponnin näin ilmastonmuutoksen aikaan.
Suomalaiselle rakennusteollisuudelle puurakentaminen on iso mahdollisuus. Kysyntä tulee väistämättä lisääntymään jo pelkästään rakentamisen ympäristödirektiivien tiukentuessa viiden vuoden kuluttua. Ehkäpä piankin nähdään myös suomalaista kuusta puutalojen CLT-elementeissä.