play

Nuoret: koulunkäynti mukavaa ja hyödyllistä

Karjalainen

Yli 80 prosenttia suomalaisista 15-29-vuotiaista on sitä mieltä, että koulunkäynti on mukavaa ja opiskelu hyödyllistä. Peräti 94 prosenttia nuorista uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti heidän mahdollisuuksiaan päästä töihin. Nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi.