play

Ruotsin malli harkintaan ympäristörötöksissä

Karjalainen

Puhtaan ja turvallisen ympäristön merkitys kasvaa. Yksi osa sitä on yleinen roskaamisen vähentäminen sekä ympäristörikosten estäminen ja paljastaminen.