play

Pohjois-Karjalan väkisairastaa muita enemmän

Karjalainen

Kansanterveystyölle Pohjois-Karjalassa riittää urakoimista tulevina vuosina, samoin sairauksia ennaltaehkäiseville toimille. Sairastavuuden alueelliset erot Suomessa ovat melkoiset, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksestä. Eroja on maakuntien välillä ja sisällä sekä suurimpien kaupunkien kesken.