play

Nuorten lihavuus on iso ongelma, johon pitää puuttua

Karjalainen

Suomalaisten lasten ja nuorten ylipaino on kaksin- tai jopa kolminkertaistunut viime vuosikymmeninä. Nyt 2-16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja saman ikäluokan tytöistä 17 prosenttia on vähintään ylipainoisia. Lihaviksi määriteltäviä on alakouluikäisissä pojista yhdeksän ja tytöistä kolme prosenttia sekä yläkouluikäisissä pojista 10 ja tytöistä viisi prosenttia.