play

Minimipalkkaan pyrittävä EU:ssa ilman lakipakkoa

Karjalainen

EU-komissio edellyttää, että kaikissa jäsenmaissa on pyrittävä takaamaan kaikille työntekijöille sellainen toimeentulo, jotta se riittää elämiseen. Nyt niin ei ole, vaikka 21:ssä EU:n jäsenmaassa on minimipalkkalaki. Monissa maissa vähimmäispalkka on niin pieni, ettei sillä elä. Lakia ei välttämättä noudateta, eivätkä kaikki työntekijät kuulu lain suojapiiriin.