play

Pääkirjoitus: Kansalaisaloite on osa kansalaisdemokratiaa

Karjalainen

Suomalaisten kiinnostus äänestämiseen ja kunnioitus politiikkoja kohtaan on alentunut, mutta se ei tarkoita, että kiinnostus vaikuttamiseen itselle tärkeisiin asioihin olisi vähentynyt.