play

Kehitys kunnissa vie kohti palkkajohtajuutta

Karjalainen

Kaupungin- tai kunnanhallituksen puheenjohtajuus on työläs luottamustehtävä. Mitä suurempi kunta, sen vaativampaa ja enemmän aikaa vievää työtä se vaatii. Usein puheenjohtajuus edellyttää jokapäiväistä paneutumista, ja jotta se on mahdollista, on omasta muusta ajankäytöstä tingittävä.