play

Metsästrategia uusitaan, ottaako EU saneluvallan?

Karjalainen

Toistaiseksi on voitu todeta, että EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. EU:lla ei ole perussopimuksissa määriteltyä vahvaa toimivaltaa metsäpolitiikassa.