play

Pääkirjoitus: Soten ongelmia ei ratkaista paperilla

Karjalainen

Siun sotessa työskentelee tällä hetkellä noin 4 600 sotealan ammattilaista. Määrä on yhtä aikaa suuri ja aivan liian pieni; pelkästään hoitajia Siun sote tarvitsisi lisää 200–500 (Karjalainen, 5.9.). Lääkäreiden virkoja Siun sotessa on täyttämättä kymmeniä niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin puolella.