play

Pääkirjoitus: Avunsaanti ajoissa ehkäisisi huumekuolemia

Karjalainen

Suomen yleisimpään opioidiin buprenorfiiniin liittyviä huumekuolemia on ollut suhteessa väestöön viime vuosina eniten Pohjois-Karjalassa (Karjalainen, tänään). Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.