play

Kysely: Seitsemän kymmenestä yrityksestä haluaisi sopia työehdoista paikallisesti

Jaana Kainulainen

Yrittäjägallupin mukaan peräti 70 prosenttia pk-yrittäjistä haluaisi sopia työehdoista henkilöstön kanssa työpaikalla.