play

Postilaki uudistuu: Vaikka joka kylälle voisi tulla oma postinkantaja

Kuva: Marko Puumalainen

Jaana Kainulainen

Heinäkuussa voimaan astuva postilain muutos saattaa tuoda pienille kylille häivähdyksen tuttua menneisyyttä omien postimiesten tai -naisten muodossa. Heinäkuussa astuu voimaan postilain muutos, jonka mukaan Postin on määrä kilpailuttaa yleispalvelukirjeiden viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla.