play

Terrafamen uraanisuunnitelmat etenevät hallituksen käsittelyyn – Säteilyturvakeskus arvioi uraanin talteenoton ihmisille ja ympäristölle aiheuttamat riskit vähäisiksi

STT

Säteilyturvakeskus (STUK) ei näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta esteitä Terrafame Oy:n suunnitelmille käynnistää uraanin talteenotto kaivoksellaan Sotkamossa Kainuussa. STUK ilmoitti kantansa tiistaina työ- ja elinkeinoministeriölle luovuttamassaan lausunnossa. Luvan toiminnan aloittamiselle myöntää hallitus.