Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Hyvinvointi

Peliongelma vaikuttaa työkykyyn - Näin tunnistat oireet

  • Karjalainen

Suomessa yli puolet rahapeliongelman vuoksi hoitoon hakeutuvista käy töissä. Rahapelihaittojen tunnistaminen ja ehkäisy voidaan huomioida myös työpaikalla. Tämä ehkäisee pahimpien haittojen syntymistä.

- Rahapelaaminen voi vaikuttaa työntekijän työkykyyn eri tavoin; väsymyksenä, työtehon heikkenemisenä ja lisääntyneinä poissaoloina. Työnantajalle rahapelihaitat ovat vielä vieras asia ja on hyvä, että työnantajat saavat ohjeistusta rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen, toteaa asiantuntija Hanna Pratsch Työturvallisuuskeskuksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi Työelämä pelissä -tukiaineiston, joka on tuotettu yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Aineisto tarjoaa tietoa ja keinoja rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä. Se on tarkoitettu työpaikoille esimerkiksi työsuojelun, luottamusmiesten, henkilöstöhallinnon, esimiesten sekä johtajien käyttöön rahapelihaittojen ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tukiaineisto julkaistaan ruotsinkielisenä vielä helmikuussa. 

- Jos liiallinen pelaaminen alkaa vaikuttaa työntekijän työkykyyn, työtehoon ja työpaikan ilmapiiriin, se on syytä ottaa puheeksi. Varhaisen välittämisen malli, joka on tehty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, sopii myös tähän ja helpottaa työnantajan puheeksiottamista. Tukiaineistossa on vinkkejä ja esimerkkejä keskustelun avaamisesta”, Hanna Pratsch kertoo.

Vuonna 2015 toteutetun Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksen mukaan suomalaisista 80 prosenttia oli pelannut jotain rahapeliä edeltävän vuoden aikana. Suurimmalle osalle pelaajista rahapelaaminen ei aiheuta haittoja. Ajan tai rahan runsas käyttäminen rahapelaamiseen voi kuitenkin johtaa rahapelihaittoihin. Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksen mukaan 3,3 prosentilla suomalaisista oli rahapeliongelma ja 18,3 prosenttia pelasi vähintään riskitasolla.