Tiistai, 20.11.2018 
Jalmari, Jari
Hyvinvointi

Jälleen uusi tutkimus liikunnan hyödyistä - reippaasti liikkuvilla lapsilla joustavat valtimot

  • Karjalainen

Reippaasti liikkuvilla 6-8-vuotilailla on joustavammat valtimot kuin muilla ikäisillään, kertoo Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus. Kevyellä liikunnalla ei havaittu vastaavaa yhteyttä.

Sydän- ja verisuonitautien kehittymistä ennakoiva valtimoiden seinämien jäykistykien voi alkaa jo lapsuudessa. Nyt julkaistussa tuytkimuksessa tarkasteltiin 136 kuopiolaisen lapsen objektiivisesti mitatun liikunnan ja fyysisen passiivisuuden yhteyksiä valtimoiden jäykkyyteen. Lasten fyysistä aktiivisuutta mitattiin syketiedot ja kehon liikkeet tallentavalla mittarilla. Valtimojäykkyyttä mitattiin pulssiaaltomittarilla.

Tutkimus osoitti, että lapsilla, joiden päivään sisältyi vähemmän kohtuukuormitteista ja rasittavaa liikuntaa, oli jäykemmät valtimot.

Erot lasten valtimojäykkyydessä riippuivat kuormittavan liikunnan määrästä, eivät kevyen liikunnan tai liikkumattoman ajan määrästä.

- Ilmeisesti myönteiset vaikutukset valtimoihin edellyttävät riittävää verenkiertoelimistön rasitusta, jota ei kevyestä liikunnasta saa. Reipas liikunta voi lapsilla myös kompensoida fyysisesti passiivisena vietetyn ajan vaikutuksia, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, post doc -tutkija Eero Haapala.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen liittyvät tulokset julkaistiin Pediatric Exercise Science -lehdessä. Tutkimus tehtiin yhdessä Cambridfen yliopiston kanssa.