Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Hyvinvointi

Vanhempien tuki on merkityksellistä koulusta toiseen siirryttäessä

  • Karjalainen
  • Matti Vassinen
Se, että vanhemmat tukevat nuorensa itsenäisyyttä, edistää tämän hyvinvointia kaikissa kolmessa koulusiirtymässä, ilmeni Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa.

- Aiemmin on ajateltu, että vanhemmilla on tärkeä merkitys vain lapsuudessa, mutta tutkimus osoittaa vanhempien tärkeyden nuoruudessa ja vielä nuoressa aikuisuudessa, professori Katariina Salmela-Aro kertoo.

Tutkimus tuo uutta näkökulmaa keskusteluun, jossa on pitkään korostettu itsesäätelyn merkitystä hyvinvoinnille ja elämässä menestymiselle. Tulokset osoittavat, että ihmiset säätelevät toistensa hyvinvointia vahvasti yhdessä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy