Perjantai, 16.11.2018 
Aarne, Aarno
×

Varoitus

JUser: :_load: Käyttäjää ei pystytty lataamaan tunnuksella: 1322

Hyvinvointi

Väitös: Alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on tyttöjä heikompi

Alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on heikompi kuin tyttöjen, käy ilmi KM Sirkka Räisänen-Ylitalon koulun sosiaalista hyvinvointia tarkastelevasta tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Oppilaat kaipaavat lisäksi enemmän tukea luokkakavereiltaan koulunkäynnin ongelma- ja kiusaamistilanteissa.

Oppilaiden sosiaalinen hyvinvointi on yksi keskeisimmistä tekijöistä koulunkäynnin ja oppimisen kannalta. Sirkka Räisänen-Ylitalo on tarkastellut väitöstutkimuksessaan 4.-9. luokkalaisten oppilaiden käsityksiä sosiaalisesta hyvinvoinnista neljässä lappilaisessa yhtenäiskoulussa.

Tutkimuksen mukaan tyytyväisyys ihmissuhteisiin koulussa ja kouluympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen on yhteydessä kokemukseen koulunkäynnin sujumisesta.

Räisänen-Ylitalo pitää huolestuttavana sitä seikkaa, että alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on heikompi kuin tyttöjen:

- Alaluokkalaisten poikien käsitysten mukaan sosiaalinen hyvinvointi osoittautui tyttöjä heikommaksi sosiaalisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla, Räisänen-Ylitalo sanoo.

Räisänen-ylitalo määritteli sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueiksi koulun fyysiset olosuhteet, koulun toiminnan hallinta, ihmissuhteet ja yhteishenki koulussa sekä koulukompetenssi. Sukupuolten väliset erot kuitenkin tasaantuvat suurelta osin mentäessä yläluokille.

Räisänen-Ylitalon tutkimus osoitti lisäksi muun muassa sen, että oppilaat kaipaavat koulukavereiltaan nykyistä enemmän tukea koulunkäynnin ongelma- ja kiusaamistilanteissa.

Opettajilta oppilaat toivovat enemmän kannustusta ja arvostusta koulutyöskentelyyn sekä oppilaiden kuuntelua ja rohkaisemista ilmaisemaan mielipiteitään. Oppilaat haluaisivat lisäksi osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja koulun kehittämiseen.

Räisänen-Ylitalon tutkimus luo uutta tietoa oppilaiden kokemasta sosiaalisesta hyvinvoinnista yhtenäiskouluissa, jota on tutkittu aikaisemmin melko vähän.