Keskiviikko, 15.7.2020 
Rauni, Rauna
Luonto ja erä

Oriveden ja Pyhäselän norppavesistä järjestetään keskustelutilaisuus

  • Karjalainen
Metsähallituksen luontopalvelut laatii Oriveden-Pyhäselän Natura-alueelle sen ensimmäistä hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Asiaan liittyvä yleisötilaisuus pidetään tiistaina 5. päivä heinäkuuta Roukalahden kylätalolla Liperissä. Tilaisuus alkaa kello 17.

Tilaisuudessa esitellään muun muassa suunnitelman alustavia linjauksia ja kerätään asukkaiden, kesäasukkaiden ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä suunnittelun tueksi.

Oriveden-Pyhäselän noin 12 400 hehtaarin Natura-alue ulottuu järvien selkävesille Savonlinnan, Kiteen, Rääkkylän, Liperin ja Joensuun alueilla. Kahteen erilliseen osaan jakautuvan suunnittelualueen pohjoispää on Joensuun kaupungin edustalla Pyhäsaarten kohdalla ja eteläpää Savonrannalla.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tunnistetaan ja sovitetaan yhteen alueen luonto- ja käyttöarvot sekä hoidon ja käytön tarpeet niin, että luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyksen ja muun käytön näkökulmat tulevat huomioiduksi.

Oriveden-Pyhäselän Natura-alueella tärkeä suojeluperuste on saimaannorppa, jolloin suunnitelman keskeinen tavoite on norpan elinolojen ja pesimärauhan turvaaminen.

Kyseessä on pitkän ajan yleissuunnitelma, joka ohjaa toimintaa valtion mailla. Yksityisille maille ja vesille suunnitelmassa voidaan antaa suosituksia, mutta suunnitelmalla ei rajoiteta yksityisten maa- tai vesialueiden käyttöä eikä kalastusjärjestelyitä. Suunnitelma ei tuo muutoksia suojelualueiden rauhoitusmääräyksiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos julkaistaan arvioitavaksi syksyllä 2016.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi