Torstai, 15.11.2018 
Janika, Janita
Luonto ja erä

Metsästäjäliitto: Enemmän vastuuta seuroille kanalintumetsästyksen säätelyyn

  • Karjalainen

Suomen Metsästäjäliitto epäilee tämän kesäisten riistakolmiolaskentojen vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin nähden.

Metsästäjäliiton mielestä tietojen vertailtavuus vaikeutuu, jos osa aineistosta on peräisin nykyistä myöhemmältä ajankohdalta.

- Tästä johtuen on hieman arveluttavaa todeta lintutilanteen olevan koko 28-vuotisen laskentahistorian alhaisin.

Metsästäjäliitto huomauttaa myös, että laskentoja suorittaneiden metsästysseurojen havaintojen mukaan kuumissa laskentaolosuhteissa poikueiden liikkuvuus ja havaittavuus oli merkittävästi heikompaa myöhempään ajankohtaan ja viileämpään säähän verrattuna. Tämä tuli esille kuluneen kesän laskennoissa, joihin sattui useita hellepäiviä.

Kanalintutiheydet ovat riistakolmioaineiston perusteella pudonneet valtakunnallisesti tarkasteltuna joidenkin vuosien takaisesta huipputasosta. Kanalintujen tiheysvaihtelut voivat olla nyt suuria pienenkin välimatkan sisällä.

Paikoin lintutiheydet ovat kuitenkin verrattain hyvät, ja tietyissä osissa Suomea esimerkiksi metsolla jopa selvästikin yli viime kauden tason.

- Metsästysrajoitusten tarvetta ei tule arvioida pelkästään edelliskauden kantoihin verraten vaan kokonaiskuva säilyttäen, Metsästäjäliitto toteaa.

Metsästysseurat tekevät riistatiedon keräämisen eteen vuosittain suuren määrän talkootyötä riistakolmiolaskennoissa. Tämä tieto tulisi Metsästäjäliiton mielestä antaa aiempaa paremmin metsästäjien ja metsästysseurojen käyttöön.

Suomessa metsästysseurat säätelevät omatoimisesti metsästysaikaa ja pyydettävien lintujen määrää alueellaan kannanvaihtelujen mukaan. Sekä riistahallinnon että seuratason samanaikainen säätely aiheuttaa tällöin turhaa päällekkäisyyttä ja byrokratiaa, jota tulisi liiton mielestä karsia.

Metsästäjäliitto esittää, että jatkossa mietittäisiin keinoja, kuinka vastuuta kanalintujen metsästysrajoituksista voitaisiin antaa enemmän metsästysseuroille.