Tiistai, 13.11.2018 
Ano, Kristian
Luonto ja erä

Kanalintujahti käynnistyy lauantaina - metsästäjäliitto painottaa valikoivaa metsästystä

  • Karjalainen

Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tulevana lauantaina. Kanalintutiheydet ovat riistakolmioaineiston perusteella pudonneet valtakunnallisesti joidenkin vuosien takaisesta huipputasosta.

Huonot kuoriutumisajan säät sekä pienpedot ovat paikka paikoin todennäköisesti huonontaneet pesimätulosta. Paikoin lintutiheydet ovat kuitenkin melko hyvät, ja osissa Suomea esimerkiksi metsolla jopa selvästi yli viime kauden tason.

Riistakolmiolaskentojen aikaistaminen on Metsästäjäliiton mielestä myös voinut johtaa kannan aliarvioon. Kuumissa laskentaolosuhteissa poikueet liikkuvat vähemmän, ja niitä mahdollisesti havaitaan heikommin kuin viileämmällä säällä.

Kanalintujen tiheysvaihtelut voivat joka tapauksessa olla suuria pienenkin välimatkan sisällä, ja metsästäjillä on erityinen vastuu huolehtia alueensa kannoista, mihin monet paneutuvatkin antaumuksella. Kantoja voi hoitaa monin tavoin.

Aktiivinen pienpetopyynti on erittäin tärkeässä asemassa. Tärkeää on myös panostaa valikoivaan metsästykseen. Saaliiksi tulee valikoida nuoria lintuja, sillä niiden mahdollisuudet selviytyä seuraavaan lisääntymiskauteen ovat selvästi huonommat kuin vanhojen lintujen.

Esimerkiksi teerinaaraat suosivat parittelukumppaneina vanhoja kukkoja soidinalueen keskellä. Jos syyssoitimelta ammutaan nämä huippukukot, niin se ei houkuttele enää naaraita pesimään alueella, millä on negatiivinen vaikutus paikalliseen lintukantaan.

Metsästäjien kannattaa harkita tärkeiden soidinalueiden rauhoittamista metsästykseltä ja keskittää maltillinen metsästys vain nuoriin yksilöihin. Tästä on monissa metsästysseuroissa erittäin positiivisia tuloksia.

- Kanalintua puuhun haukkuvilla koiraroduilla tapahtuva metsästys mahdollistaa valikoinnin erittäin hyvin, koska lintua voidaan tarkkailla rauhassa ennen laukausta. Kanalintujen metsästys Suomessa on perinteinen, hieno harrastus ja sen tulevaisuuteen halutaan panostaa, Metsästäjäliitto painottaa.