Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Luonto ja erä

Metsästäjäliitto asettaa susiasiamiehiä maakuntiin - erityisen vaikea tilanne idässä

  • Karjalainen

Metsästäjäliitto asettaa susiasiamiehen jokaiseen maakuntaan. Susiasiamiehen tehtävänä on tarkkailla alueen susitilannetta, koota tarkkoja tietoja susien määrästä ja susien tekemistä vahingoista, pitää yhteyttä susiasioissa viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin sekä avustaa metsästäjiä sudenkaatolupien hakemisessa.

Susiasiamiesten verkoston luominen on tullut ajankohtaiseksi kasvaneen susikannan aiheuttamien ongelmien takia. Susien tekemät vahingot ovat Metsästäjäliiton mukaan lisääntyneet koko ajan.

- Suomen susikanta on lisääntymiskauden jälkeen erittäin vahva. Susikannan kasvu on merkinnyt myös susien aiheuttamien kotieläinvahinkojen lisääntymistä, liitto viestittää.

Susien hyökkäykset koiria vastaan huolestuttavat metsästäjiä. Pahimmilla tihentymäalueilla koirien käyttö alkaa olla mahdotonta, ja tilanne todennäköisesti vain pahenee, kun hirvenmetsästys alkaa ja koirien käyttö metsissä lisääntyy

Metsästäjäliitto vaatii, että tällä metsästyskaudella kannanhoidollista metsästystä on tehostettava ja lupamäärää kasvatettava erityisesti tihentymäalueilla. Lisäksi poliisien myöntämissä häirikkösusien poistoluvissa on palattava joustavampaan käytäntöön.

Tilanne on erityisen vaikea itäisessä Suomessa. Pohjois-Karjalassa hirvi on jouduttu rauhoittamaan kolmen riistanhoitoyhdistyksen alueella ylisuuren petokannan vuoksi. Hirveä ravintonaan käyttävän suden ja karhun kannat ovat niin vahvat, että hirvimäärä ei tule riittämään petojen ravinnoksi.

Metsästäjien arvioiden mukaan Ilomantsin hirvikanta ei riitä laskennallisesti edes petojen ravinnoksi yhden vuoden ajaksi. Lisäksi hätää kärsimässä on Kainuun metsäpeura, jonka kanta on romahtanut petojen vuoksi.

Metsästäjäliiton mielestä susi on arvokas riistaeläin, ja kannanhoidollinen metsästys on oikea toimenpide susikannan säätelemiseksi oikealle tasolle.