Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Koti ja perhe

Tutkimus: Yksinäisyys voi kiusata vanhusta myös palvelutalossa

  • Outi Laatikainen

Yksin asuvan vanhan ihmisen yksinäisyys ei välttämättä helpota, vaikka hän muuttaa tehostetun palveluasumisen palvelutaloon, osoittaa Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimus. Sekä vanhus että hänen läheisensä saattavat odottaa, että yksinäisyys lievittyy muuton jälkeen, koska palvelutalossa on paikalla henkilökuntaa ja muita asukkaita ympäri vuorokauden.

- Yksinäisyys saattaa tuntua jopa entistä voimakkaampana silloin, kun ympärillä on muita ihmisiä, mutta syystä tai toisesta heihin ei saa luotua syvällistä yhteyttä, sanoo väitöskirjatutkija Jari Pirhonen Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa asukkaiden kokema yksinäisyys liittyi moneen seikkaan. Asukas saattoi eristäytyä huoneeseensa, koska oma toimintakyky oli heikentynyt, tai kokea muut asukkaat liian erilaisiksi. Liikuntarajoitteiset asukkaat saatettiin tuoda toisten seuraan vain kerran päivässä, ja näin he olivat joka tapauksessa illat yksin huoneessaan. Useampikin harmitteli aiempien ihmissuhteiden hiipumista.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

- Yksinäisyys palvelutalossa voi osittain olla seurausta vanhustenhoidon julkisuuskuvasta. Etenkin kotona vielä asuvat vanhat ihmiset saattavat vierastaa palvelutaloja ja muita ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Aiemman tutkimuksemme mukaan niitä jopa pelätään. Silloin siellä ei myöskään mielellään vierailla.

Sekä asukkaat että henkilökunta kokivat, että henkilökunnan työtahti oli liian tiukka, vaikka hoitajamitoitus oli valtakunnallisten suositusten mukainen.

- Voi vain arvailla, millaiseksi tilanne muuttuu, jos kaavailtu hoitajamitoitussuosituksen lasku menee läpi, Pirhonen huomauttaa.

Suosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä on tällä hetkellä 0,50 vanhusta kohden. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että jatkossa vähimmäismäärä olisi 0,40-0,50.

Tutkimuksessa keskityttiin yksinäisyyden kokemukseen, mutta asukkaat myös löysivät ystäviä palvelutalosta, hoitajien kanssa muodostui hyviä ja luottamuksellisia suhteita ja osalla asukkaista oli paljonkin kontakteja talon ulkopuolelle. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla ja asukkaita haastattelemalla eteläsuomalaisessa tehostetun palveluasumisen palvelutalossa vuosina 2013-2014.