Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Luonto ja erä

Oriveden-Pyhäselän saaristojen alueelle uusi suunnitelma - norppa-alueista tiedotetaan aiempaa tarkemmin

  • Karjalainen
Saimaannorpan pesimäalueet merkataan aiempaa tarkemmin, että jäillä liikkuvat osaavat antaa norpille paremman pesimärauhan. Saimaannorpan pesimäalueet merkataan aiempaa tarkemmin, että jäillä liikkuvat osaavat antaa norpille paremman pesimärauhan.
Metsähallitus ja Pohjois-Karjalan ely-keskus ovat laatineet hoito- ja käyttösuunnitelman Oriveden ja Pyhäselän luonnonsuojelualueille.

Suunnitelma on laadittu Oriveden–Pyhäselän saaristot -nimiselle Natura 2000 -alueelle.

Alueella on valtakunnallisten rantojen-, harjujen- ja lehtojensuojeluohjelmien kohteita.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Alueen suojeluarvoista merkittävin on erittäin uhanalainen saimaannorppa, jonka pohjoisinta esiintymisaluetta Orivesi ja Pyhäselkä ovat. Pohjoisella Saimaalla arvioidaan elävän noin 9–13 yli 1-vuotiasta norppaa.

Suunnitelmassa osoitetaan saimaannorpan pesinnän ja imetyksen kannalta herkät alueet, joilla liikkumista suositellaan välttämään vuoden alusta huhtikuun loppuun. Häiriöherkistä alueista laaditaan myös esitekartta, jonka voi tulostaa netistä mukaansa ennen jäille lähtemistä.

Muutamille valtion omistamille saarille ja luodoille asetetaan pesimäaikainen (1.1.–30.4.) liikkumisrajoitus. Norpan ohella alueen harvalukuiset luodot ovat tärkeitä pesimäalueita suurjärvien lokki- ja vesilinnustolle.

–  Suunnittelun kuluessa muun muassa kalastajat ovat toivoneet enemmän tietoa häiriölle herkistä pesimäalueista, jotta kevätjäillä liikkujat osaisivat niitä välttää. Selvää on, ettei häiriötä haluta aiheuttaa tahallaan, kertoo erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä Metsähallituksen Luontopalveluista.

Tärkeä osa suunnitelmaa on lisätä paikallisten ja loma-asukkaiden tietoisuutta norpan elinpiirin vaatimuksista ja sitä uhkaavista tekijöistä.

Suojelualueiden luonnonhoidon pääpaino on harjumetsissä ja lehdoissa, joiden lajiston elinolosuhteita voidaan parantaa muun muassa kuusia poistamalla ja metsänpohjan valoisuutta lisäämällä. Valtaosa alueesta jätetään kehittymään luonnontilaan ilman erityisiä ennallistamistoimia.

Veneilijöitä palvelevat retkisatamat ovat Oriveden ja Pyhäselän alueella pääasiassa osakaskuntien ja yhdistysten ylläpitämiä. Ainoa Metsähallituksen rantautumispaikka on Pyhäselän Pienessä Pyhäsaaressa.

Suunnitelmaan voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla (http://www.metsa.fi/hks), joilla luonnos ja sen tiivistelmä ovat nähtävillä. Luonnoksesta kerätään palautetta 30.11.2016 saakka.