Tiistai, 13.11.2018 
Ano, Kristian
Luonto ja erä

Liperin Tikansaareen perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue

  • Karjalainen

UPM ja Pohjois-Karjalan ely-keskus ovat sopineet suojelualuekorvauksista ja noin 37 hehtaarin yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Liperin Tikansaareen Pyhäselän järvialtaan eteläpuolelle.

Alue on vanhapuustoista harjumetsää, jossa on korpi- ja lehtolaikkuja. Se on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Oriveden-Pyhäselän saaristot -kohdetta. Pääosa alueesta sisältyy myös rantojensuojeluohjelmaan, ja lisäksi Tikansaari kuuluu kokonaisuudessaan harjujensuojeluohjelmaan.

Perustettavaan suojelualueeseen kuuluvat Tikankaivannon salmen molemmin puolen sijaitsevat kapeat niemet. Vanhapuustoisia harjumetsiä on yhtenäisimmin suojelualueen Tikankaivannon kaakonpuolisessa osassa. Suojelualueen luoteisosan nuoremmissa metsiköissä monimuotoisuusarvoja lisäävät laikuittainen lehtoisuus ja harjujen paisterinnekasvillisuus.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Suojelualueen harjumetsissä esiintyy siellä täällä myös lehmusta.

Kohde täydentää osaltaan Oriveden-Pyhäselän saaristojen aikaisemmilla suojelupäätöksillä rakentamisen ulkopuolelle jääneitä alueita ja tukee samalla Natura-alueelle keskeisen saimaannorpan suojelua lajin pohjoisimmalla elinalueella.

Tehty suojelupäätös ei rajoita jokamiehen oikeuksia.