Tiistai, 20.11.2018 
Jalmari, Jari
Koti ja perhe

Tutkija: Työaikaa pitäisi arvioida muutenkin kuin työpäivän kestolla

  • Sanna Inkinen
  • Marko Puumalainen

Työaikaa pitäisi arvioida myös muutoin kuin työpäivän kestolla, esimerkiksi työn temmon ja kiireen näkökulmasta, Jyväskylän yliopiston tutkija Timo Anttila näkee. Hän on mukana tutkimusryhmässä, joka selvittää, mitä Suomen työajoissa on tapahtunut viime vuosikymmeninä eri työntekijäryhmissä.

1980-luvulta vuoteen 2013 työajan pituudessa ei ole tapahtunut mitään erityisen merkittävää, ja 24/7-yhteiskuntaakin kohti siirrytään hyvin hitaasti. Työn ajoituksen muutokset koskevat erityisesti palvelualoilla työskenteleviä naisia, joiden työajat sijoittuvat entistä enemmän epätyypillisiin työaikoihin.

- Työn autonomiassa on isot erot sukupuolen ja aseman perusteella: toimihenkilöillä ja miehillä on todella paljon autonomiaa, kun taas toisessa ääripäässä työntekijänaisilla sitä on hyvin vähän.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Toimihenkilönaiset puolestaan kokevat paljon kiirettä ja aikapaineita.

- Autonomia puskuroi kiireen haittavaikutuksia.

Anttilan mukaan vertailtaessa Euroopan tai vaikkapa OECD-maiden työaikoja keskenään on oltava tarkkana.

- Jos verrataan kokoaikaisten työntekijöiden työaikaa, niin Suomi jää jälkeen muista. Silloin ei huomioida sitä, että monissa maissa tehdään paljon enemmän osa-aikatyötä, ja osa-aikatunnit jäävät vertailusta pois. Suomessa sekä naiset että miehet tekevät pääsääntöisesti kokoaikatyötä ja sukupuolten välinen ero työajoissa kuuluu maailman pienimpiin.

-Jos osa-aikatyö huomioidaan, niin tilanne tasoittuu, kun muista maista tilastoihin luetaan mukaan paljon naisia, jotka tekevät osa-aikatyötä.

Anttilan mielestä ei ole järkevää vertailla keskenään maita, jotka ovat eri rakennemuutoksen vaiheissa.

-Tilastot näyttävät esimerkiksi, että Turkissa on erittäin pitkä työaika. Suomessa lähemmäs 70 prosenttia naisista on mukana tilastoinnissa, kun taas Turkissa vain parikymmentä prosenttia. Turkissa miehet tekevät pitkää työaikaa, usein palvelusektorilla.

Työaikavertailu onnistuu paremmin suhteessa muihin Pohjoismaihin ja Keski-Euroopan maihin.