Keskiviikko, 14.11.2018 
Iiris
Luonto ja erä

Metsästäjäliiton piiri: Sudelle vähintään 50 kaatolupaa

  • Karjalainen
Yhden suden kaatolupa käytettiin Kontiolahden Kyykässä joulukuussa. Yhden suden kaatolupa käytettiin Kontiolahden Kyykässä joulukuussa.

Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri esittää, että alkavalle metsästyskaudelle sudelle myönnettäisiin valtakunnallisesti vähintään viisikymmentä kannanhoidollista kaatolupaa.

-  Kannanhoidollisella metsästyksellä tulee suden kanta leikata hoitosuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen, ja kannanhoidollinen metsästys tulisi toteuttaa samoja periaatteita noudattaen kuin ilves ja karhujahti toteutetaan, piiri tiedottaa.

Piirin mukaan suden hoitosuunnitelman keskeinen tavoite on sovittaa yhteen suden ja soidensuojelun sekä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

-  Hoitosuunnitelman uusimista ja susipolitiikan päivittämistä nopealla aikataululla edellytti myös syvä luottamuspula riistahallinnon ja tutkimuksen sekä susialueilla asuvien ja toimivien kansalaisten välillä.

Työn aikana käytyjen keskustelujen ja saadun palautteen perusteella uudelta hoitosuunnitelmalta odotetaan konkreettisia toimenpiteitä uskon palauttamiseksi ja tilanteen rauhoittamiseksi, piiri ilmoittaa.

-  Uusi sudenhoitosuunnitelma ei esitetyssä muodossaan kuitenkaan riittävästi uudista susipolitiikkaa ja huomioi paikallisten asukkaiden ja toimijoiden, kuten muun muassa metsästäjien näkemyksiä.

-  Keskeiset ongelmat ovat kannanhoidollisen metsästyksen menettelytavat sekä maa- ja metsätalousministeriön asettaman vuotuisen kannanhoidollisen metsästyksen kaatolupamäärän riittämättömyys. Lisäksi reviirikohtainen tarkastelu on esimerkiksi Pohjois-Karjalan alueella liian suppea susikannan suojelun arvioinnin sekä sen kannanhoidollisten ratkaisujen tekemiseksi.

Piirin mukaan hoitosuunnitelmasta on luettavissa riistahallinnossa oleva syvä luottamuspula ja salametsästyssyyttely metsästäjiä kohtaan.

-  Metsästäjillä on kiistämättä keskeinen rooli sudenhoitosuunnitelman toimenpiteiden onnistumiselle. Hoitosuunnitelman toimeenpanossa ei kuitenkaan ole metsästäjien etujärjestöllä, Suomen metsästäjäliitolla, yhtään virallista edustusta. Muun muassa yhteistyöryhmien kokoonpanoihin ei Metsästäjäliitto saa asettaa ehdokastaan ja reviirialueille valittavat susikoordinaattorit valitsee riistakeskus ja luonnonsuojelujärjestö.

Susien määrää arvioitaessa on otettava huomioon kaikki Suomen alueella olevat sudet kokonaisina laumoina, ei puolikkaina. Kannanhoidollisessa metsästystapahtumassa ei metsästäjämäärää saa rajoittaa. Lisäksi rajavartiostoille tulee antaa velvoite merkitä suurpetohavainnot Tassuun, piiri luettelee.